Erbjudande om energibesparing till medlemmar

Under 100 kwh/m2
– mål för Hammarby Sjöstads energianvändning inom tre år !

Sjöstadsföreningen, som idag representerar ett 30-tal Brf i Hammarby Sjöstad har under hösten 2012 tagit initiativ till olika aktiviteter som skall möjliggöra att energiförbrukningen och därmed kostnaderna i boendet kan sänkas väsenligt inom några år – om boende och Brf-föreningar/Bostadsföretag vill medverka. Det finns en betydande potential för besparingar, några föreningar har redan nått målet, under 100 kwh/m2 – säger Sjöstadsföreningen.

Vid Sjöstadsföreningens energimöte den 25/9 2012 presenterades några av de möjligheter till energibesparande åtgärder som finns. Ett antal erbjudanden från både Stockholms kommuns Energicentrum och flera medverkande företag riktar sig i första hand till Sjöstadsföreningens medlemmar.

Klicka här för mer information

Ännu inte medlemsförening i Sjöstadsföreningen? Ansök om medlemsskap – medlemsavgiften är blygsam – 10 kr/lägenhet/år. För ansökan och mer information om energifrågorna, kontakta oss på info@sjostadsforeningen.se