Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Bildades 2003 och har 55 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med över 4.900 lägenheter och cirka 11.000 boende. Föreningens huvudsakliga uppgifter är:

  • Att vara kontaktorgan med Stockholms stad och andra myndigheter i frågor av gemensamt intresse
  • Att inom området etablera ett utbyte medlemmarna emellan vad gäller samtliga boendefrågor, service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande
  • Att bidra till att stärka Hammarby Sjöstads profil som en stadsdel för hållbar utveckling.
  • Föreningen genomför varje år Sjöstadsdagen i början av september. Sjöstadsdagen planeras att nästa gång genomföras  den  4 september 2021, boka dagen i kalendern redan nu!
  • Föreningen arbetar aktivt med medlemsföreningarnas och de boendes intressefrågor och med att utveckla Hammarby Sjöstad till en hållbar stad:

– återvinning och renhållning
– trafik och trafiksäkerhet
– smart och förnybar energi
– lokaler för föreningslivet
– badplats med ny vattenteknik i Hammarby Sjö

Läs mer i vår broschyr!

Nyheter

Presentation från digitalt event 22/10-20 Nya tunnelbanan

Här hittar ni presentationen som pdf från vårt digitala event med SL om nya tunnelbanan. Hammarby Sjöstad – Tunnelbanan en presentation från SL

Erbjudande finansiell benchmarking

Här hittar ni Branlys tjänster och det specifika erbjudandet till Sjöstadsföreningens medlemmar Erbjudande Branly

Se presentation från vårt digitala event om finansiell benchmarking

Den 9 december 2020 anordnade Sjöstadsföreningen ett digitalt event tillsammans med David Sundén, Ekonomie Doktor och sjöstadsbo sedan 2003. Här presenterar David sitt sätt att jämföra BRF er i Sjöstaden. David har utifrån sina erfarenheter från Brf Sjöstadsallén utvecklat en tjänst som försöker svara på: 1. Har föreningen rätt avgift? 2. Jämför föreningens ekonomi med […]