Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Bildades 2003 och har 55 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med över 4.900 lägenheter och cirka 11.000 boende. Föreningens huvudsakliga uppgifter är:

  • Att vara kontaktorgan med Stockholms stad och andra myndigheter i frågor av gemensamt intresse
  • Att inom området etablera ett utbyte medlemmarna emellan vad gäller samtliga boendefrågor, service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande
  • Att bidra till att stärka Hammarby Sjöstads profil som en stadsdel för hållbar utveckling.
  • Föreningen genomför varje år Sjöstadsdagen i början av september. Sjöstadsdagen planeras att nästa gång genomföras  den  4 september 2021, boka dagen i kalendern redan nu!
  • Föreningen arbetar aktivt med medlemsföreningarnas och de boendes intressefrågor och med att utveckla Hammarby Sjöstad till en hållbar stad:

– återvinning och renhållning
– trafik och trafiksäkerhet
– smart och förnybar energi
– lokaler för föreningslivet
– badplats med ny vattenteknik i Hammarby Sjö

Läs mer i vår broschyr!