Snyggt & Tryggt

Vad är Snyggt & Tryggt

Snyggt & Tryggt ekonomiska förening startade december 2018. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom samverkan mellan bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, lokala näringslivet, skolor, stadsdelsförvaltning och andra offentliga organ. Snyggt & Tryggts vision är att: Sjöstaden ska vara en attraktiv ”stadsdel” för boende och besökare och som ständigt utvecklas emot nya mål, ingen kan göra allt men alla kan göra något för Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad! För dig som är intresserad, vill ha kontakt eller lämna idéer maila till: info@snyggtochtryggt.se eller gå med i Facebookgruppen Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad.

woman wears black jacket

Aktuell information om unga och droger

Snyggt & Tryggt vill uppmärksamma er på den viktiga information som nyligen gått ut via skolorna till föräldrar men som även är viktig för oss andra vuxna som bryr oss om våra unga.

Avsändare: Stockholms stad i samverkan med polisen. https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/september/foraldraskolan-vill-gora-vuxna-uppmarksamma-pa-ungas-drogbruk/

Till dig som har tonårsbarn – med lokal anpassning – maj 2021

Vi kan själva också göra skillnad genom att starta Grannsamverkan, skaffa en Snyggt & Tryggt ansvarig i egna BRFen (få hjälp med trygghetsrond), gå med och Nattvandra eller ta egna kvällspromenader och på det sättet öka den sociala kontrollen. Samt att alltid anmäla brott eller misstanke om brott till polisen.

(2) Nattvandring Hammarby Sjöstad | Facebook

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad | Facebook