Hammarby Sjöstad 2.0

  • … är ett medborgarinitiativ, som engagerar personer boende i Hammarby Sjöstad med erfarenhet från kultur, näringsliv, bank, media, forskning och politik.
    • … fungerar som en inkubator för visioner, idéer och koncept.
    • … etablerar specifika organisationer för projekt som är mogna att genomföras – eller överlåter projekt till andra som vill genomför dem.
    • … samarbetar med företag, forskningsinstitutioner, forskningsfinansiärer och offentliga myndigheter
    • … är ett projekt inom Sjöstadsföreningen, bostadsrättsorganisationernas samorganisation

Att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad beskrivs av The Economist som ett av världens främsta exempel på hållbart stadsbyggande. Hit kommer delegationer från hela världen för att studera hur man bygger en ny stad. Hammarby Sjöstad 2.0 vill se det som en utgångspunkt, inte en slutpunkt, och arbetar på temat ”att förnya en ny stad”.

Hammarby Sjöstad är ännu inte färdigbyggd, det pågår nybyggnad i Fredriksdal och Mårtensdal samt Påsen och Godsvagnen vid Virkesvägen samt vid östra infarten till Sjöstaden, på gränsen till Nacka. Men ny teknik och nya krav på hållbara transporter, energieffektivisering och hållbara livsstilar gör att även en ny stad måste ta till sig de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. Vår ambition är att Hammarby Sjöstad ständigt ska  vara lika intressent för stadsplanerare, arkitekter, byggare och beslutsfattare från hela världen, som den är i dag.

För mer information, se hammarbysjostad20.se