Ett hållbart Sjöstan

Ett hållbart Sjöstan har fokus på klimatet och arrangeras av den medborgardrivna föreningen ElectriCITY i Hammarby Sjöstad. Här tittar man på klimatanpassningen för att nå målet att Sjöstan ska vara klimatneutralt år 2030.

Mer information kommer.