Medlemsbrev November 2021

Sjöstaden har förknippats med mycket positivt, miljötänkande, testbädd för teknikutveckling och en god boendemiljö där invånarna trivs för att nämna något. Tyvärr är vi inte förskonande från det som hänt på andra platser i staden och Sverige i stort. Skjutning och mord. Mitt i tragiken har mycket hänt. Samverkan mellan goda krafter har stärkts. Nattvandrare, Snyggt & Tryggt, Sjöstadskapellet, fältassistenter, polis, Fryshusets mobila fritidsledare med flera har alla jobbat på att ge stöd och göra Sjöstaden tryggare. Vi behöver alla bidra och samverka för att göra Sjöstaden trygg och attraktiv.

Kommande aktiviteter för våra medlemmar

Den 6 december 18.30-19.30 tar vi upp temat Bosociala frågor. Mötet kommer att hållas tillsammans med Pia Bruns, verksamhetschef för Boendesociala frågor på HSB.

  • Vi kommer bland annat att ta upp vad man gör om:
    • man tror att ett barn far illa, en hund skäller dag som natt, grannen är samlare och det luktar illa, eller man misstänker handel av droger.
    • Vad en styrelse kan få hjälp med när det gäller social ohälsa, medling och konflikthantering samt vad man ska tänka på inför större underhållsarbeten i fastigheten? Boende och/eller styrelser i BRF:er i Sjöstan är välkomna.
    • Länk till Zoommötet : https://bit.ly/3H88BdG
  • Mötet med ElectriCITY den 25 november om bergvärme/fjärrvärme måste tyvärr flyttas fram i tiden.
  • Den 7 februari håller Sjöstadsföreningen ett fysiskt möte. Visning av laddplatser i en förening, vad händer i Sjöstaden samt en programdiskussion. Vad ska verksamheten 2022 innehålla? Mingel.
  • Den 30 mars 2022. Årsmöte, reservera!

‍Samarbete i Sjöstaden

‍Sjöstadsföreningen har tagit initiativ till en träff mellan några av föreningarna i Sjöstan. Vi som möttes var Sjöstadsföreningen, Snyggt & Tryggt, Hembygdsföreningen, Kulturföreningen, Ett gemensamt Sjöstan, ElectriCITY, Rotary Fryshuset och Företagarföreningen. Vi diskuterade möjligheterna att samla information runt Sjöstaden, föreningar och aktiviteter på ett ställe. Tanken är god och Poul Heie arbetar med att konkretisera tankarna.

Snyggt & Tryggt

Vi vill också kort referera till den tragiska händelsen som nämnts ovan och här tacka för den goda samverkan som var.

Här visar det igen hur viktigt nära samverkan och arbete kring platsen är. Stort tack till alla som slöt upp.

Höstlovsinsatser. I övrigt ordnade S&T tillsammans med Nattvandringen ett antal aktiviteter för ungdomar under höstlovet, bla Streetpep med Fryshuset, Turf, Parkour, Pumpaparad och ansiktsmålning. Det var stor uppslutning och de olika inslagen uppskattades.

Nattvandring. Vi tipsar som vanligt och uppmuntrar till att delta i Nattvandring i Hammarby Sjöstad. En vandring tar ca 3 timmar och gör stor skillnad. Här på Facebook kan man anmäla sig till deras pass: (1) Nattvandring Hammarby Sjöstad | Facebook

Tillsammans gör vi skillnad. Ingen kan göra allt men tillsammans kan vi göra mycket för vårt område. Vi hoppas du vill vara med och göra skillnad eller komma med tips.

Mer info om S&T hittar du på: https://sjostadsforeningen.se/snyggt-tryggt och på: (1) Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad | Facebook eller så kan du maila till: info@snyggtochtryggt.se

Efterlysning

Om du har tips eller erfarenheter att dela med dig av, mejla till info@sjostadsforeningen.se. Samma sak om du vill efterlysa erfarenhet eller råd om något som är aktuellt i din förening.

In förra bladet efterlyste Brf Sjöstadspiren samarbete/informationsutbyte angående uthyrning av lokaler. Den gick obesvarad förbi men visst finns det erfarenhet i vår grupp? När är det rätt med indexuppräkning och när bör man omförhandla? Vad är rätt hyresnivå i Sjöstan? Finns det föreningar som vill samarbeta? Kontakta Jonas Wieslander (jonas@malarstad.se) eller info@Sjostadsforeningen.se

Presentation förening

Vilken förening ställer upp med nästa presentation? Skriv till info@sjostadsforeningen.se så berättar vi mera. Målet är att alla ska med. Vore trevligt med några frivilliga!

Bifogat kan du läsa om Brf Linjefarten 2

För styrelsen i Sjöstadsföreningen

Jan Martinsson

Ordförande

Jan.Martinsson@sjostadsforeningen.se

Om Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad är en ideell intresseförening för bostadsrättsföreningar, boendeföreningar och bostadsföretag i Hammarby Sjöstad. Föreningen bildades 2003 och har 56 Brf- föreningar och två SKB-kvarter som medlemmar med tillsammans över 5100 lägenheter och cirka 13 900 boende.

Läs nyhetsbrevet som pdf istället

Medlemsbrev november