woman wears black jacket

Aktuell information om unga och droger

Snyggt & Tryggt vill uppmärksamma er på den viktiga information som nyligen gått ut via skolorna till föräldrar men som även är viktig för oss andra vuxna som bryr oss om våra unga.

Avsändare: Stockholms stad i samverkan med polisen. https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2020/september/foraldraskolan-vill-gora-vuxna-uppmarksamma-pa-ungas-drogbruk/

Till dig som har tonårsbarn – med lokal anpassning – maj 2021

Vi kan själva också göra skillnad genom att starta Grannsamverkan, skaffa en Snyggt & Tryggt ansvarig i egna BRFen (få hjälp med trygghetsrond), gå med och Nattvandra eller ta egna kvällspromenader och på det sättet öka den sociala kontrollen. Samt att alltid anmäla brott eller misstanke om brott till polisen.

(2) Nattvandring Hammarby Sjöstad | Facebook

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad | Facebook