HS2020

HS2020

 • … är ett medborgarinitiativ, som engagerar personer boende i Hammarby Sjöstad med erfarenhet från kultur, näringsliv, bank, media, forskning och politik.
  • … fungerar som en inkubator för visioner, idéer och koncept.
  • … etablerar specifika organisationer för projekt som är mogna att genomföras – eller överlåter projekt till andra som vill genomför dem.
  • … samarbetar med företag, forskningsinstitutioner, forskningsfinansiärer och offentliga myndigheter
  • … är ett projekt inom Sjöstadsföreningen, bostadsrättsorganisationernas samorganisation

Att förnya en ny stad

Hammarby Sjöstad beskrivs av The Economist som ett av världens främsta exempel på hållbart stadsbyggande. Hit kommer delegationer från hela världen för att studera hur man bygger en ny stad. HS2020 vill se det som en utgångspunkt, inte en slutpunkt, och arbetar på temat ”att förnya en ny stad”.

Hammarby Sjöstad är ännu inte färdigbyggd, det pågår nybyggnad i Fredriksdal och Mårtensdal samt Påsen och Godsvagnen vid Virkesvägen samt vid östra infarten till Sjöstaden, på gränsen till Nacka. Men ny teknik och nya krav på hållbara transporter, energieffektivisering och hållbara livsstilar gör att även en ny stad måste ta till sig de möjligheter som den nya tekniken erbjuder. Vår ambition är att Hammarby Sjöstad år 2020 fortfarande ska vara lika intressent för stadsplanerare, arkitekter, byggare och beslutsfattare från hela världen, som den är i dag.

Projekt som initierats av eller drivs av HS2020

 • ElBil2020: hållbara transporter med övergång till eldrivna fordon; vi har arbetat fram Bussplan Stockholm, Laddplan Stockholm och Digital trafikplan Stockholm
  • HS2020Energi: Vi arbetar för energieffektivisering med ambitionen att komma under 100 KWh kvm i alla byggnader och att införa smart och förnybar energi; vi vill göra Sjöstaden till demostad för nästa generation solenergiteknik
  • Återvinning: Kommunalisering av sopsugsystemet, uppgradering av de äldre delarna, bättre omhändertagande av det kommersiella avfallet
  • Vattenteknik: I samarbete med IVL som utveckla framtidens vattentekn i Sjöstadsverket arbetar vi för att i Hammarby Sjö Sjöstadsbadet med Europas bästa badvatten
  • Sjöstaden i mobilen: I samarbete med KTH är vi med och utveckla framtidens lokal och mobila nyhets- och kommunikationssystem
  • ”Nya Hammarbybacken”: i samarbete med Skistar och Svenska Skidförbundet vill vi etablera en anläggning för skidåkning året-runt
 • Sjöstaden som export- och investeringsplattform; detta projekt bedrivs på uppdrag av Energimyndigheten med stöd av ett stort antal företag; det syftar till att skapa en fortsättning på den exportfrämjande verksamhet som har bedrivits i GlashusEtt, men som nu håller på att avvecklas
 • Sjöstaden som ett ”urban living lab” dvs som ett forskningsfält; arbetet bedrivs i samarbete med KTH, IVL och SP, som har förlagt flera forskningsprojekt till Sjöstaden, t ex om elfordon, energieffektivisering och mobil kommunikation.
 • Kultur av världsklass: Inom HS2020 togs initiativet till att etablera live-sända premiärer från Metropolititan och andra världsscener; det arbetet drivs nu av Kultur i Sjöstaden, en lokal Folketshusförening.

HS2020 är ett projekt inom ramen för Sjöstadsföreningen, vilket stöds av en nybildad ekonomisk förening, ElectriCITY Innovation. För mer information, se www.electricitystockholm.se