Sjöstadsföreningen Upprop från valberedningen

Sjöstadsföreningen Upprop från valberedningen

 

Nyheter från Sjöstadsföreningen

Hy

Upprop från valberedningen

Vi söker förslag på kandidater till Sjöstadsföreningens styrelse för 2023.

 

Sjöstadsföreningen erbjuder möjligheter att engagera sig i utvecklingen av Hammarby Sjöstad på många olika sett. Föreningens syfte är vidsträckt:

 

att vara kontaktorgan med Stockholm Stad och andra myndigheter i frågor av gemensamt intresse.

 

att inom området etablera ett utbyte medlemmarna emellan vad gäller samtliga boendefrågor, service, tjänster, information, erfarenhet och kunnande.

 

att bidra till att stärka Hammarby Sjöstads profil som en stadsdel för hållbar utveckling.

 

att stärka Hammarby Sjöstads varumärke och attraktivitet och därmed skapa mervärde för de boende i området.

 

Ta kontakt med valberedningen om du vill vara med eller har någon att föreslå, Sjöstadsföreningen

har ett spännande år framför sig! Ta gärna en titt på hemsidan.


Vi behöver ditt förslag senast den 15 februari.

 

Valberedningen


Jan Martinsson jan.087711155@gmail.com

Bertil Stockhaus stockhaus@stosn.com

Mikael Forsberg Mikaelforsberg.privat@gmail.com

Motioner till årsstämman

Den 23 mars har vi årsstämma i Sjöstadsföreningen och kallelse kommer separat i februari.


Senast den 20 februari skall eventuella motioner vara styrelsen tillhanda via mejl till sfstyrelse@sjostadsforeningen.se 


Du får denna e-post för att du har valt att följa oss eller är medlem eller har deltagit i någon av våra aktiviteter och därigenom anmälts att prenumerera. Du kan närsom helst välja att sluta genom att klicka på avanmäl nedan.

Se till att alla i din Brf får utskicken från oss. Anmäl här: Subscribe