You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen

 

Nyheter från Sjöstadsföreningen

Hy

Klädinsaming i Sjöstaden

Sjöstadsföreningen drar igång fastighetsnära klädinsamling i Hammarby Sjöstad i samarbete med Remondis som erbjuder helhetslösningar inom avfallshantering.

Insamlingen av kläder för återbruk kan ske i bostadsrättsföreningarnas fastigheter och kläderna skänks sedan som gåvor till samarbetspartners där kläderna får chans till nytt liv. Genom hela ledet sker transporter med miljöanpassade fordon på el, gas eller HVO, från att materialet hämtas i fastigheten till att det levereras till samarbetsparterna.

Remondis ordnar följande:
• De placerar ut stabila och snygga behållare för insamling av kläder.
• De ordnar med regelbundna miljövänliga transporter.
• De har möjlighet att leverera statistik på vad specifika insamlingar bidragit till.

Kostnadsbild:
Hämtning sker var 4:e vecka i samband med befintlig hämtning med skåpbil.
Kostnad 110:-/240 L säck, i priset ingår behållare och säck.

Kontakt för mer information:

Dennis Arrefelt Account Manager, 070-7895960, dennis.arrefelt@remondis.se
Klara Fridh Projektledare, 076-1313280, klara.fridh@remondis.se
Andreas Ottosson Driftchef, 076-1381927, andreas.ottosson@remondis.se


Du får denna e-post för att du har valt att följa oss eller är medlem eller har deltagit i någon av våra aktiviteter och därigenom anmälts att prenumerera. Du kan närsom helst välja att sluta genom att klicka på avanmäl här

Avanmäl" contenteditable="false" style="font-family: 'Trebuchet MS'; text-align: center;">Avanmäl

Se till att alla i din Brf får utskicken från oss.
Anmäl fler adresser här: 
Subscribe" contenteditable="false">Subscribe 


‍Nyhetsbrevet utges av Sjöstadsföreningen.

Du kan läsa om oss på www.sjostadsforeningen.se