You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen

 

Nyheter från Sjöstadsföreningen

Hy

Elstödet till brf:er

Vi har fått frågor från flera bostadsrättsföreningar om hur elstödet kommer att fungera för dem. Den 20 februari började det första elprisstödet betalas ut till privata elkunder i södra Sverige. Vad som gäller för bostadsrättsföreningar är däremot inte fastställt. Med hjälp av SBC reder vi här ut hur man ska tänka kring elprisstödet som bostadsrättsförening.


När årets första elräkningar skickades ut var det många som såg fram emot det utlovade elprisstödet. För bostadsrättsföreningar där medlemmar har egna elnätsavtal betalas stödet ut direkt till personen som står på avtalet. 

Om föreningen har gemensamt elavtal är det i stället bostadsrättsföreningen som står på avtalet och föreningen har då rätt till stöd för både fastighetselen och medlemmarnas förbrukning. När detta stöd – stödet för näringsidkare och juridiska personer – börjar betalas ut är ännu inte fastställt.


Däremot har Energimarknadsinspektionen godkänt ansökan om ett nytt elstöd till näringsidkare och juridiska personer. Enligt förslaget – som först ska godkännas av EU-kommissionen – ska ansökan om stöd göras till Skatteverket tidigast den 30 maj 2023 och senast den 25 september 2023.

Trots att vi ännu inte har något bestämt datum är det glädjande för Sjöstadens bostadsrättsföreningar med gemensam el att stödet är på väg. Den ekonomiska kompensationen kommer vara ett nyttigt verktyg för att klara av de ökade driftkostnader som bostadsrättsföreningar står inför.

 

Elstödet kommer att betalas ut till de bostadsrättsföreningar i Hammarby Sjöstad som var innehavare av ett elnätsavtal den 17 november 2022. Hur föreningar med gemensamt elavtal ska hantera ett kommande stöd är upp till styrelsen att avgöra. Därav är det inte säkert hur medlemmarna i dessa föreningar kommer ta del av kommande stöd. 


Har man ett gemensamt elavtal i föreningen finns det olika sätt att hantera elprisstödet. Eftersom det är föreningen som fakturerar bostadsrättshavaren för elen kan styrelsen ta hänsyn till elstödet när man sätter priset. Man kan även välja att som förening behålla elprisstödet, alternativt betala ut det till respektive medlem. Som boende i en bostadsrättsförening är det viktigt att engagera sig i styrelsearbetet, för att på så sätt kunna vara med och påverka hur föreningen hanterar frågor som till exempel hur kommande elstöd ska hanteras.

 

Har ni ytterligare frågor om elstödet rekommenderar vi att ni rådfrågar er ekonomiska förvaltare.Du får denna e-post för att du har valt att följa oss eller är medlem eller har deltagit i någon av våra aktiviteter och därigenom anmälts att prenumerera. Du kan närsom helst välja att sluta genom att klicka på avanmäl nedan.

Se till att alla i din Brf får utskicken från oss. Anmäl här: Subscribe