Nytt från Sjöstaden!

Nytt från Sjöstaden!

Nyhetsbrevet med senaste nytt

Du får denna e-post för att du har valt att följa oss eller är medlem eller har deltagit i någon av våra aktiviteter och därigenom anmälts att prenumerera. Du kan närsom helst välja att sluta genom att klicka på avanmäl nedan.

Se till att alla i din Brf får utskicken från oss. Anmäl här: Subscribe


Nytt från Sjöstaden!

Info från Sjöstadsföreningen i april 2022. Sprid gärna till era medlemmar!

VALBORG

Den 30 april arrangeras Valborgsfirande som vanligt vid Lilla Sickla äng. Start kl 19.30 med körsång, tal och brasa. Arrangör Sjöstadens Hembygdsförening.

HAMMARBYBACKEN

I Hammarbybacken bygger SVOA, Stockholm vatten och avfall, nu vårt framtida avloppsreningssystem för att ta hand om all vattenrening i Stockholm när man 2030 lägger ner Bromma reningsverk. Här blir slammet biogas och det som luktar illa från Sicklaverket flyttas då in i Henriksdalsberget. Läs mer här: https://www.stockholmvattenochavfall.se/sfa-sickla

SKISTAR

På Hammarbybacken kommer Skistar nu satsa på året-runt-aktiviteter. I sommar planerar man öppna klätterpark, Mountin Coaster, Mountain tube, vandring, trail running samt sommarskidåkning. Läs mer här: https://www.skistar.com/sv/vara-skidorter/hammarbybacken/

SJÖSTADSHÖJDEN

Sjöstadshöjdens planer presenterades vid ett samordningsmöte i Sjöstadsskolan där ca 200 personer deltog. Många sjöstadsbor uttalade sig och och ställde frågor till de ansvariga. Läs mer här: https://vaxer.stockholm/projekt/bostader-och-verksamheter-pa-sjostadshojden/

SJÖSTADSDAGEN

Sjöstadens stora festival har ställts in de två senaste åren, men lördagen den 3 september kan sjöstadsborna samlas igen för en stor fest med loppmarknad, musikunderhållning och aktiviteter för hela familjen. Anmäl gärna intresse av deltagande redan nu: info@sjostadsföreningen.se Läs mer här: https://sjostadsforeningen.se/sjostadsdagen

ÅRSMÖTET 2022

Vid Sjöstadsföreningens årsmöte den 30 mars avgick Jan Martinsson som ordförande efter 7 år i styrelsen. Stort tack Jan för allt ditt engagemang. Till ny ordförande valdes Poul Heie och till ny sekreterare Inger Johansson. Övriga styrelsen består av Stina Fransson Sellgren, Isolde de Grasse, Fredrik Westin, Rickard Dahlstrand, Leif Ewald och Erik Borg.
Sjöstadsföreningen i april 2022


‍Nyhetsbrevet utges av Sjöstadsföreningen.

Du kan läsa om oss på www.sjostadsforeningen.se

‍‍ ‍Avanmäl