You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen

 

Din brf kan få bidrag

Hy

‍Bidrag för avfall

Glöm inte att söka FNI-bidrag ifall ni inte gjort det redan. Sista dagen för första kvartalet är 24 mars. Bostadsrättsföreningar i Stockholm som har insamling av förpackningsavfall (FNI) för sina medlemmar på fastigheten har rätt till ett bidrag. Bidraget ska uppmuntra till att underlätta sorteringen av förpackningar för de boende.


Du får denna e-post för att du har valt att följa oss eller är medlem eller har deltagit i någon av våra aktiviteter och därigenom anmälts att prenumerera. Du kan närsom helst välja att sluta genom att klicka på avanmäl nedan.

Se till att alla i din Brf får utskicken från oss. Anmäl här: Subscribe