You are not connected. The newsletter may include some user information, so they may not be displayed correctly.

Sjöstadsföreningen

Sjöstadsföreningen

 

Nyheter från Sjöstadsföreningen

Hy

Motioner till årsstämman

Den 21 mars har vi årsstämma i Sjöstadsföreningen och kallelse kommer separat inom kort.


Senast den 14 mars skall eventuella motioner vara styrelsen tillhanda via mejl till sfstyrelse@sjostadsforeningen.se 


Du får denna e-post för att du har valt att följa oss eller är medlem eller har deltagit i någon av våra aktiviteter och därigenom anmälts att prenumerera. Du kan närsom helst välja att sluta genom att klicka på avanmäl nedan.

Se till att alla i din Brf får utskicken från oss. Anmäl här: Subscribe