Om oss

Sjöstadsföreningen är en ideell förening, bildad 2003, med uppgift att tillvarata de boendes intressen i Sjöstaden. Föreningen består av 53 bostadsrättsföreningar och två SKB-kvarter.

Föreningen arbetar med konkreta boendefrågor ”här och nu” och med framtidsfrågor inom projektet HS2020:

Återvinning och renhållning

Det är två frågor som är särskilt angelägna. Den ena är att få till stånd en kommunalisering av sopsugsystemet, vilket föreningen krävt. Den andra är att uppgradera de äldre, mobila delarna av sopsugystemet, som bland annat finns i de äldsta delarna av Sjöstaden och berör c:a 3.000 lägenheter. Föreningen har krävt att Stockholms stad tar över ansvaret, skrivit till de politiska partierna, uppvaktat miljöborgarrådet Katarina Luhr och visat henne hur det fungerar – och inte fungerar – i Sjöstaden. Hon har visat stort intresse för Sjöstadsföreningens synpunkter.

Trafik och trafiksäkerhet

Vi har engagerat oss för förbättrad trafiksäkert i Sjöstaden. Vi har tagit upp den i våra diskussioner med de politiska partierna inför valet 2014. Vi har kartlagt olycksrisker och incidenser och tagit upp frågorna med ansvariga inom stadens förvaltningar.

Smart och förnybar energi

Projektet syftar till att stärka brf-styrelserna i arbetet på att förbättra energieffektiviteten så att energiförbrukningen kan sänkas till ”under 100” i alla byggnader. Ett kompetens- och innovationscentrum har etablerats. Bostadsrättsföreningarna har utsett energiansvariga. Ett nytt koncept för energieffektivisering, ”målstyrd energiförvaltning”, har lanserats. Avtal har träffats om pilotprojekt. Sjöstadsföreningen kommer att arbeta vidare för att minska energiförbrukningen t ex visualisering av energianvändningen samt med smart och förnybar energi. Vi vill göra Sjöstaden till demostad för nästa generation solenergiteknik.

Föreningen har också tagit initiativet till ”snyggt och tryggt”, en verksamhet som syftar till att underhålla det offentliga rummet och hindra skavanker, förslitning och förfall.

Lokaler för kultur- och föreningslivet

Sjöstadsföreningen arbetare aktivt för att få fram lokaler för kultur- och föreningslivet, har tagit upp frågan med partierna inför valet 2014 och i överläggningar med stadsdelsförvaltningen på Södermalm.

Nya Hammarbybacken för åretruntskidåkning

Detta är ett projekt som syftar till att skapa en året-runt- verksamhet i skidbacken. Sjöstadsföreningen har tagit fram ett omfattande underlag för hur en sådan anläggning skulle kunna byggas – med ny teknik för klimatskal, ny solenergiteknik och ny teknik för klimatstyrning. Föreningen har uppvaktat de ledande politikerna i Idrottsnämnden och lämnat en skrivelse till Idrottsborgarrådet med förslag om en förstudie. Sjöstadsföreningen samarbetar med Skistar och Svenska skidförbundet.

Badplats med ny vattenteknik i Hammarby Sjö

Sjöstadsföreningen deltar i IVAs Vinnova-finansierade projekt om framtidens vattenreningsteknik. Inom ramen för det projektet verkar föreningen för att det ska etableras bad i Hammarby Sjö, ett flytande bad – utrustad med barnpool och bassäng för simskola.

Sjöstaden i mobilen

Föreningen har tagit initiativet till en förstudie om ett lokalt mobilt kommunikationssystem, Sjöstaden i mobilen. Den genomfördes 2013 med stöd av Vinnova. Det arbetat tas nu vidare i ett samarbete med KTH med projektnamnet Local Life och  kommer att testas Hammarby Sjöstad, Norra Djurgårdsstaden och ytterligare två-tre platser från hösten-vintern 2017.

Valborgsfirandet och Sjöstadsdagen

Sjöstadsföreningen står som arrangör för Sjöstadsdagen, det största publika eventet i Sjöstaden, som 2019  ägde rum den 7 september.

I år, 2020, kommer Sjöstadsdagen äga rum 5 september. Boka in datumet i kalendern redan nu!