Kalendarium

2018:

25/1  – Ramavtal
15/2  – Energimöte, energiansvariga
8/3    – Sjöstadsföreningens årsmöte
26/4 – Energimöte
30/4 – Valborg
4/6    – Snygg och Tryggt i Sjöstaden
27/9  – Tema publiceras senare
22/11- Tema publiceras senare

2019:

30/1 – Tema publiceras senare
7/3   – Årsmöte