Kalendarium

2018:

25/1  – Ramavtal
15/2  – Energimöte, energiansvariga
8/3    – Sjöstadsföreningens årsmöte
26/4 – Energimöte
30/4 – Valborg
4/6    – Snygg och Tryggt i Sjöstaden
27/9  – Tema:  Snyggt och Tryggt, nytt ramavtal med Bengt Dahlgren AB, energiprojekt m.m.

2019:

30/1 – Tema: T-banans utbyggnad, aktuella fastighets- och servitutsfrågor,  Vilka frågor bör Sjöstadsföreningen prioritera 2019?  Övriga aktuella frågor

7/3   – Årsmöte kl. 18.00. Lokal: Park Inn, Midskeppsgatan 6. Program: aktuellt temainslag, årsmötesförhandlingar med val av ny styrelse m.m. Mingel efter mötet