Kalendarium

30/1 – Tema: T-banans utbyggnad, aktuella fastighets- och servitutsfrågor,  Vilka frågor bör Sjöstadsföreningen prioritera 2019?  Övriga aktuella frågor

7/3   – Årsmöte kl. 18.00. Lokal: Park Inn, Midskeppsgatan 6. Program: aktuellt temainslag, årsmötesförhandlingar med val av ny styrelse m.m. Mingel efter mötet

13/5 – Tema: Hur förebygger vi brand- och vattenskador? Länsförsäkringar!