Kalendarium

Höstlovsaktivitet för unga 13-17 år genom Snyggt & Tryggt

Kallelse/Inbjudan till digitalt möte med tema Tunnelbanan

Torsdagen den 22 oktober 18:30
Mötet sker via Microsoft Teams, se länk nedan

Anslut till mötet på din dator eller i mobilappen
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDUyZWQ1NzUtMjViNi00NGI1LWJlMTAtYmE3NTgyZDM4YjVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22030d565e-6e6e-416d-bcf1-62cbbb87dd91%22%2c%22Oid%22%3a%2222db558b-ca67-4697-adbb-27523bf57e72%22%7d

Sjöstadsdagen 4 september 2021

Mer info kommer senare – skriv in datumet redan nu. Om du vill delta skriv till info@sjostadsforeningen.se