Kategoriarkiv: Nyheter

Erbjudande att delta i en pilot om framtidens resande

Sjöstadenföreningen och ElectriCITY erbjuder tillsammans med UbiGo sina alla i Sjöstaden en möjlighet att delta i en pilot med syfte att testa framtiden resande.

UbiGo erbjuder ett enkelt, tryggt och prisvärt vardagsresande – utan bekymmer med egen bil. Alla i hushållet får tillgång till kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykel i ett skräddarsytt UbiGo-paket. Allt i en app. Bättre för dig, staden och miljön.

– Tjänsten har tidigare testats framgångsrikt i Göteborg och nu vill vi köra igång i Stockholm och börjar då i Hammarby Sjöstad, säger Johan von Porat, ansvarig för etableringen av UbiGo i Stockholm.

Så här fungerar det. Du laddar ner UbiGo:s app och öppnar ett abonnemang. I appen bokar du – och andra i hushållet – allt vardagsresande, närhelst du har behov. Kanske t-banan till jobbet, en poolbil till träningen, hyrbil till stugan över helgen, eller en taxi hem från restaurangen? Allt nås i appen och samlas på en faktura. Om ni inte använder allt under en månad, sparas outnyttjade resor till nästa. Du kan ändra abonnemangets storlek när du vill och det finns ingen bindningstid.

Nu söker UbiGo sjöstadsbor som är intresserade av att testa tjänsten. Piloten inleds omgående och UbiGo bjuder de 200 första hushållen på baspaketet, 10 dygn med SL och sex timmar hyrbil (totalt värde 1 050 kr). Anmäl dig till piloten på http://ubigo.me/sjostaden/

Pilotprojektet i Hammarby Sjöstad är ett samarbete UbiGo, Sjöstadsföreningen och ElectriCITY: http://hammarbysjostad20.se.

Inbjudan till temakvällar om möjlig framtid med IoT, Hammarby Sjöstad

ElectriCITY/Sjöstadsföreningen vill tillsammans med Telia Company härmed bjuda in dig till en kostnadsfri behovsinventering. Syftet är att tillsammans med Telia kartlägga era utmaningar och behov samt utforska möjligheter till uppkopplade produkter och tjänster i hemmet, i fastigheten samt i Hammarby Sjöstad som stadsdel.

Samtalen är uppdelad på två tillfällen. De förslag som kommer upp kommer att dokumenteras och med hjälp av Telia och deras CoLab modell kommer vi utveckla möjliga koncept och prototyper som vi sedan kan testa och validera tillsammans.

De personer som deltar får:

  • …möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter, behov och utmaningar kring boendet i vår stadsdel.
  • …möjlighet att påverka vilka framtida problem/behovsområden som vi kan utforska tillsammans med Telia och andra partners inom IoT.
  • …förtur och möjlighet att deltaga i framtida piloter.
  • …löpande information om vad som händer med de projektidéer som du är med och tar fram.

Tid: 2 kvällar, 2019-02-12 samt 2019-02-19, kl 17-20, totalt 6 timmar.
Plats: Hammarby Sjöstad, Sjövillan. Enklare måltid/förtäring samt dryck kommer serveras

Klicka här för mer information och anmälan.

Överprövning av beslutad transportväg för schaktmassor på Hammarby Fabriksväg

Nu har bygget av nya avloppsanläggningen påbörjats i Hammarbybacken. Från denna skall 530 000 m3 schaktmassor under 3-4 år fraktas bort. Trafikverket vill att transporterna
skall ske på Hammarby Fabriksväg förbi bostäder, skolor och förskolor.

Sjöstadsföreningen och medlemsföreningarna Brf Slusstornet och Brf Träslöjden begär nu att Länsstyrelsen överprövar beslutet av bl.a. miljöskäl, buller, utsläpp och stora trafikhinder.

En direkt utfartsramp från arbetsområdet till Södra Länken är ett bättre alternativ.

Läs skrivelsen här..

Hur tryggt är det i Sjöstaden? Inbjudan till öppet medborgarmöte

Välkomna till Sjöstadskolan och få höra om hur tryggt det är i Sjöstan.

Tid: Tisdagen den 20 november kl. 18.00 – 19.15 – ingen föranmälan behövs

Plats: Sjöstadsskolan, Hammarby allé 74-76

Det kommer att bjudas på frukt och dryck under kvällen!

Följande aktörer kommer att vara på plats och berätta om sina områden och samverkan med övriga.

  • Sjöstadskolan, Marie Malmgren välkomnar oss till skolan
  • Polisen, Johan Sjöö Svanestrand med kollegor

Ger oss en genomgång av rapporterade brott och ordningsstörningar under senare tid. Vi får lite tips om hur man kan skydda sig mot brott, med fokus på tider då man är bortrest, samt vi får höra om grannsamverkan. Plats för frågor.

  • Söderandan, Krister Sundgren och Andreas Kagg Stenmalm

Presenterar Söderandans koncept och arbete med samverkan. Vi får även höra om Söderandans krisarbete och stöd vi ger vid olika krissituationer. Plats för frågor.

  • Fältassistenterna Södermalm 2-3 representanter

Berättar för oss om sitt uppdrag och att de finns i Sjöstan. Vi som är nära ungdomar får lite tips i på vad man ska vara uppmärksam på och hur man kan stötta ungdomar. Plats för frågor.

  • Nattvandrarna i Hammarby Sjöstad, Selene Samuelsson Hedlund m fl

Vi får höra kort om vad nattvandrarna gör, hur en nattvandring går till och om möten med ungdomar i Sjöstan. Plats för frågor.

  • Sjöstadsföreningen, Bertil Stockhaus

Sjöstadsföreningen som bjuder in till mötet avrundar med att berätta om sitt arbete med Snyggt & Tryggt frågorna i Sjöstaden. Vi får här veta lite mer om vilka aktiviteter som är på gång framåt.

Deltagande aktörer finns kvar en stund efter mötet och svarar på ev ytterligare frågor då.

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad hälsar alla Varmt välkomna!

Meddelande från Valberedningen för Sjöstadsföreningen

Snart är det dags att välja en ny styrelse för Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad. Valet kommer ske på årsmötet den 7 mars 2019, kl 18.00 på Park Inn, Midskeppsgatan 6.

Är du intresserad att arbeta med Sjöstadens utveckling? Vill du vara med i styrelsen för Sjöstadsföreningen? Kanske känner du någon som skulle passa? Valberedningen önskar nomineringar av styrelseledamöter till Sjöstadsföreningen till valberedningen@sjostadsforeningen.se senast den 15 februari

Styrelsen för Sjöstadsföreningen består för närvarande av ordförande och sex ledamöter. Vi har ambitionen att utöka styrelsen till nio medlemmar nästa år.

Sjöstadsföreningen har nu 51 Brf-föreningar i Sjöstaden som medlemmar, därutöver ingår två SKB-kvarter. Verksamheten har fortsatt utvecklas under 2018 med fortsatt stöd för energieffektiviseringar, aktiv del i Klimatklivet, ramavtal för upphandlingar av tjänster, trafikfrågor, uppstart av projektet Snyggt & Tryggt, arrangörskap för Valborg och medverkan i Sjöstadsdagen och mycket mera till gagn för medlemsföreningar och medborgarna i Sjöstaden.

Vi ser fram emot många kandidater och nomineringar!

Med vänliga hälsningar,
Valberedningen 

Carmen Stefan, Brf Sjöpärlan
Jan-Olof Ohlsson, Brf Sjöstadshamnen
Henric Gustafson, Brf Sickla Kanal.

Nytt ramavtal med Bengt Dahlgren AB

Ett nytt ramavtal har nu tecknats mellan Sjöstadsföreningen och konsultbolaget Bengt Dahlgren AB. Detta och övriga ramavtal är tillgängliga för medlemsföreningar i Sjöstadsföreningen. Avtalet med Begt Dahlgren AB, som är verksamma i Sjöstaden,  omfattar fuktkontroll av fasader, åtgärdsprogram för fuktskadade fasader, nya energideklarationer, energikartläggningar och andra tekniska tjänster.
Sjöstadsföreningens samtliga ramavtal 2018.
Under 2018 har Sjöstadsföreningen tecknat totalt 8 ramavtal med olika leverantörer av tjänster som medlemsföreningarna behöver.  Sjöstadsföreningen rekommenderar dessa företag, och varje förening tecknar slutligt avtal utifrån de behov av olika tjänster som man har. Dessa ramavtal finns att åberopa:
Hans Andersson Recykling AB – numera Veolia      (återvinning av kretsloppsavfal)
Riksbyggen   (Teknisk förvaltning, men även ekonomisk, fastighetsskötsel, markskötsel, lokalvård)
ABSS     (lokalvård fastigheter )
Delagott Förvaltning  (Fastighetsskötsel, Teknisk förvaltning)
Svealands Fastighetsteknik AB  (Fastighetsskötsel)
Naturligt Rent, Städ och Entreprenad   (lokalvård)
Enstar     (Teknisk förvaltning, tekniska tjänster)
Bengt Dahlgren AB    (Fukt- och fasadbesiktningar, åtgärdsprogram, energideklarationer)

Snyggt och Tryggt – ett framtidsprojekt för bred samverkan.

På ett dialogmöte den 4 juni kring projektet Snyggt och Tryggt i Hammarby Sjöstad medverkade representanter från bostadsrättföreningar, bostadsföretag, Polisen, Företagsgruppen i Hammarby Sjöstad, Ploggning, Stadsdelsnämnden och Stadsdelsförvaltningen Södermalm, Fältassistenter, Söderandan. Ett mycket positivt gensvar kunde noteras för initiativet till projektet.

Målsättningen är nu att få igång en bred samverkan, som kan beskrivas som Sjöstadsandan, mellan civilsamhället i Hammarby Sjöstad, d.v.s. föreningsliv, bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, nattvandring, lokalt näringsliv med flera och med myndigheter och kommunala organ. En snygg miljö i en stadsdel bidrar också till ökad trygghet och trivsel. Att underhålla och sköta om närmiljön blir allt viktigare. Förebyggande arbete mot brottsutveckling och fler nätverk för samverkan mellan medborgarna är också oerhört viktigt för ett socialt hållbart samhälle.

Under september 2018 har Sjöstadsföreningen, i samverkan med många andra intressenter målsättningen att presentera förslag till en operativ fortsättning av projektet Snyggt och Tryggt i Hammarby Sjöstad.

Ett antal remissvar på förstudien och förslag till handlingsplan Snyggt och Tryggt presenterades också vid mötet 4 juni. Dessa återfinns här: Remissvar Snyggt och Tryggt – sammanställning

Dialogmöte 4 juni Snyggt&Tryggt

Den 4 juni ordnar Sjöstadsföreningen ett medlems- och dialogmöte som en del i projektet Snyggt&Tryggt.
Lokal: Internetstiftelsens hörsal, Hammarby Kaj 10 D kl. 18.00 – 20.00. Smörgås och dryck från 17.30.
Anmäl deltagande till: info@sjostadsforeningen.se
Inbjudna är Sjöstadsföreningens medlemsföreningar, andra fastighetsägare, företag, lokala föreningar och stadsdelens politiker.
Medverkande är bl.a. stadsdelsnämndens ordförande Anders Göransson, stadsmiljöchefen Kennet Kempendahl,
Kommunpolisen på Södermalm Robert Kindroth m.fl