Kategoriarkiv: Nyheter

Hur tryggt är det i Sjöstaden? Inbjudan till öppet medborgarmöte

Välkomna till Sjöstadskolan och få höra om hur tryggt det är i Sjöstan.

Tid: Tisdagen den 20 november kl. 18.00 – 19.15 – ingen föranmälan behövs

Plats: Sjöstadsskolan, Hammarby allé 74-76

Det kommer att bjudas på frukt och dryck under kvällen!

Följande aktörer kommer att vara på plats och berätta om sina områden och samverkan med övriga.

  • Sjöstadskolan, Marie Malmgren välkomnar oss till skolan
  • Polisen, Johan Sjöö Svanestrand med kollegor

Ger oss en genomgång av rapporterade brott och ordningsstörningar under senare tid. Vi får lite tips om hur man kan skydda sig mot brott, med fokus på tider då man är bortrest, samt vi får höra om grannsamverkan. Plats för frågor.

  • Söderandan, Krister Sundgren och Andreas Kagg Stenmalm

Presenterar Söderandans koncept och arbete med samverkan. Vi får även höra om Söderandans krisarbete och stöd vi ger vid olika krissituationer. Plats för frågor.

  • Fältassistenterna Södermalm 2-3 representanter

Berättar för oss om sitt uppdrag och att de finns i Sjöstan. Vi som är nära ungdomar får lite tips i på vad man ska vara uppmärksam på och hur man kan stötta ungdomar. Plats för frågor.

  • Nattvandrarna i Hammarby Sjöstad, Selene Samuelsson Hedlund m fl

Vi får höra kort om vad nattvandrarna gör, hur en nattvandring går till och om möten med ungdomar i Sjöstan. Plats för frågor.

  • Sjöstadsföreningen, Bertil Stockhaus

Sjöstadsföreningen som bjuder in till mötet avrundar med att berätta om sitt arbete med Snyggt & Tryggt frågorna i Sjöstaden. Vi får här veta lite mer om vilka aktiviteter som är på gång framåt.

Deltagande aktörer finns kvar en stund efter mötet och svarar på ev ytterligare frågor då.

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad hälsar alla Varmt välkomna!

Meddelande från Valberedningen för Sjöstadsföreningen

Snart är det dags att välja en ny styrelse för Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad. Valet kommer ske på årsmötet den 7 mars 2019, kl 18.00 på Park Inn, Midskeppsgatan 6.

Är du intresserad att arbeta med Sjöstadens utveckling? Vill du vara med i styrelsen för Sjöstadsföreningen? Kanske känner du någon som skulle passa? Valberedningen önskar nomineringar av styrelseledamöter till Sjöstadsföreningen till valberedningen@sjostadsforeningen.se senast den 15 februari

Styrelsen för Sjöstadsföreningen består för närvarande av ordförande och sex ledamöter. Vi har ambitionen att utöka styrelsen till nio medlemmar nästa år.

Sjöstadsföreningen har nu 51 Brf-föreningar i Sjöstaden som medlemmar, därutöver ingår två SKB-kvarter. Verksamheten har fortsatt utvecklas under 2018 med fortsatt stöd för energieffektiviseringar, aktiv del i Klimatklivet, ramavtal för upphandlingar av tjänster, trafikfrågor, uppstart av projektet Snyggt & Tryggt, arrangörskap för Valborg och medverkan i Sjöstadsdagen och mycket mera till gagn för medlemsföreningar och medborgarna i Sjöstaden.

Vi ser fram emot många kandidater och nomineringar!

Med vänliga hälsningar,
Valberedningen 

Carmen Stefan, Brf Sjöpärlan
Jan-Olof Ohlsson, Brf Sjöstadshamnen
Henric Gustafson, Brf Sickla Kanal.

Nytt ramavtal med Bengt Dahlgren AB

Ett nytt ramavtal har nu tecknats mellan Sjöstadsföreningen och konsultbolaget Bengt Dahlgren AB. Detta och övriga ramavtal är tillgängliga för medlemsföreningar i Sjöstadsföreningen. Avtalet med Begt Dahlgren AB, som är verksamma i Sjöstaden,  omfattar fuktkontroll av fasader, åtgärdsprogram för fuktskadade fasader, nya energideklarationer, energikartläggningar och andra tekniska tjänster.
Sjöstadsföreningens samtliga ramavtal 2018.
Under 2018 har Sjöstadsföreningen tecknat totalt 8 ramavtal med olika leverantörer av tjänster som medlemsföreningarna behöver.  Sjöstadsföreningen rekommenderar dessa företag, och varje förening tecknar slutligt avtal utifrån de behov av olika tjänster som man har. Dessa ramavtal finns att åberopa:
Hans Andersson Recykling AB – numera Veolia      (återvinning av kretsloppsavfal)
Riksbyggen   (Teknisk förvaltning, men även ekonomisk, fastighetsskötsel, markskötsel, lokalvård)
ABSS     (lokalvård fastigheter )
Delagott Förvaltning  (Fastighetsskötsel, Teknisk förvaltning)
Svealands Fastighetsteknik AB  (Fastighetsskötsel)
Naturligt Rent, Städ och Entreprenad   (lokalvård)
Enstar     (Teknisk förvaltning, tekniska tjänster)
Bengt Dahlgren AB    (Fukt- och fasadbesiktningar, åtgärdsprogram, energideklarationer)

Snyggt och Tryggt – ett framtidsprojekt för bred samverkan.

På ett dialogmöte den 4 juni kring projektet Snyggt och Tryggt i Hammarby Sjöstad medverkade representanter från bostadsrättföreningar, bostadsföretag, Polisen, Företagsgruppen i Hammarby Sjöstad, Ploggning, Stadsdelsnämnden och Stadsdelsförvaltningen Södermalm, Fältassistenter, Söderandan. Ett mycket positivt gensvar kunde noteras för initiativet till projektet.

Målsättningen är nu att få igång en bred samverkan, som kan beskrivas som Sjöstadsandan, mellan civilsamhället i Hammarby Sjöstad, d.v.s. föreningsliv, bostadsrättsföreningar, bostadsföretag, nattvandring, lokalt näringsliv med flera och med myndigheter och kommunala organ. En snygg miljö i en stadsdel bidrar också till ökad trygghet och trivsel. Att underhålla och sköta om närmiljön blir allt viktigare. Förebyggande arbete mot brottsutveckling och fler nätverk för samverkan mellan medborgarna är också oerhört viktigt för ett socialt hållbart samhälle.

Under september 2018 har Sjöstadsföreningen, i samverkan med många andra intressenter målsättningen att presentera förslag till en operativ fortsättning av projektet Snyggt och Tryggt i Hammarby Sjöstad.

Ett antal remissvar på förstudien och förslag till handlingsplan Snyggt och Tryggt presenterades också vid mötet 4 juni. Dessa återfinns här: Remissvar Snyggt och Tryggt – sammanställning

Dialogmöte 4 juni Snyggt&Tryggt

Den 4 juni ordnar Sjöstadsföreningen ett medlems- och dialogmöte som en del i projektet Snyggt&Tryggt.
Lokal: Internetstiftelsens hörsal, Hammarby Kaj 10 D kl. 18.00 – 20.00. Smörgås och dryck från 17.30.
Anmäl deltagande till: info@sjostadsforeningen.se
Inbjudna är Sjöstadsföreningens medlemsföreningar, andra fastighetsägare, företag, lokala föreningar och stadsdelens politiker.
Medverkande är bl.a. stadsdelsnämndens ordförande Anders Göransson, stadsmiljöchefen Kennet Kempendahl,
Kommunpolisen på Södermalm Robert Kindroth m.fl

Energimöte med fokus på värmepumpar och upphandling av energiåtgärder , 26/4

Torsdagen den 26 april har vi ett energimöte, denna gång med fokus på värmepumpar och en gruppupphandling av energiåtgärder.

En hel del föreningar i Sjöstaden har redan gjort mycket men det finns fortfarande en hel del kvar att göra. Vi har även en tanke att vi ska göra årets planerade energiåtgärder tillsammans för att pressa priserna mot leverantörerna och få bättre stöd. En separat inbjudan kommer från Jörgen Lööf inom kort.

Anmälan sker till Jörgen Lööf jorgen.loof@electricitystockholm.se

Informationsmöte 17/4 – vårens gruppansökningsomgång för att söka pengar hos klimatklivet

Nu kickstartar vi vårens gruppansökningsomgång för att söka pengar hos klimatklivet för installation av elbilladdare i våra garage.

Vi börjar med ett informationsmöte den 17 april kl 18.00-20.00 på Goto 10, Hammarby Kaj 10D.

Nytt denna gång är att vi kommer göra hela processen i grupp och ta in bra folk som stöttar oss hela vägen. På så vis slipper vi alla bli experter på klimatklivetansökningar, det kommer gå snabbare och framförallt är mycket trevligare.

Vi kommer även göra upphandlingen tillsammans vilket kommer ge oss riktigt bra priser.
 
Är din styrelsen inte på hugget? Ingen fara, kom ändå så får du ett riktigt bra beslutsunderlag, så kan de inte säga nej.
 
Vi bjuder det på wrap och dryck.
Anmälan sker till Rickard Dahlstrand rickard.dahlstrand@electricitystockholm.se senast den 16 april.

Presentation av rapporten Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad – med efterföljande dialog

Hammarby Sjöstad är en ny stadsdel, fortfarande i utveckling och  tillväxt, en stadsdel med både bostäder och många arbetsplatser, både väl etablerade företag och många innovativa startups. Hammarby Sjöstad – En växande stadsdel med nya möjligheter och utmaningar – kom till Goto 10 den 5 och 26 april kl 8-9, Hammarby Kaj 10D och diskutera hur vi kan anta dessa möjligheter och utmaningar tillsammans.

Sjöstadsföreningen har i samverkan med ElectriCITY Stockholm och FöretagsGruppen Hammarby Sjöstad tagit fram en rapport om Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad.

Hammarby Sjöstad står sig väl i jämförelse med andra stadsdelar när det gäller förhållande under rubriken Snyggt & Tryggt. Det stora flertalet uppger i en enkät att de alltid eller för det mesta känner sig trygga och att det alltid eller för det mesta är snyggt i Sjöstaden. Men en inte obetydlig grupp Sjöstadsbor ser redan nu problem med tryggheten och med underhållet. Befolkningen växer och särskilt snabb är ökningen av antalet tonåring, 16-19 år, en fördubbling fram till 2026. Detta skapar nya möjligheter, men innebär också utmaningar.

Kom och hör om och diskutera rapporten med Selene Samuelsson Hedlund (EcoBonum AB). Du kan boka plats här. Selene har varit med och skrivit rapporten samt tagit fram den förstudie som ligger till grund för denna. Rapporten är nu på remiss till den 18 maj.
Rapporten kan ni finna här.

Kontakt

Selene Samuelsson Hedlund
selene.samuelsson@outlook.com