Kategoriarkiv: Nyheter

Energimöte med fokus på värmepumpar och upphandling av energiåtgärder , 26/4

Torsdagen den 26 april har vi ett energimöte, denna gång med fokus på värmepumpar och en gruppupphandling av energiåtgärder.

En hel del föreningar i Sjöstaden har redan gjort mycket men det finns fortfarande en hel del kvar att göra. Vi har även en tanke att vi ska göra årets planerade energiåtgärder tillsammans för att pressa priserna mot leverantörerna och få bättre stöd. En separat inbjudan kommer från Jörgen Lööf inom kort.

Anmälan sker till Jörgen Lööf jorgen.loof@electricitystockholm.se

Informationsmöte 17/4 – vårens gruppansökningsomgång för att söka pengar hos klimatklivet

Nu kickstartar vi vårens gruppansökningsomgång för att söka pengar hos klimatklivet för installation av elbilladdare i våra garage.

Vi börjar med ett informationsmöte den 17 april kl 18.00-20.00 på Goto 10, Hammarby Kaj 10D.

Nytt denna gång är att vi kommer göra hela processen i grupp och ta in bra folk som stöttar oss hela vägen. På så vis slipper vi alla bli experter på klimatklivetansökningar, det kommer gå snabbare och framförallt är mycket trevligare.

Vi kommer även göra upphandlingen tillsammans vilket kommer ge oss riktigt bra priser.
 
Är din styrelsen inte på hugget? Ingen fara, kom ändå så får du ett riktigt bra beslutsunderlag, så kan de inte säga nej.
 
Vi bjuder det på wrap och dryck.
Anmälan sker till Rickard Dahlstrand rickard.dahlstrand@electricitystockholm.se senast den 16 april.

Presentation av rapporten Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad – med efterföljande dialog

Hammarby Sjöstad är en ny stadsdel, fortfarande i utveckling och  tillväxt, en stadsdel med både bostäder och många arbetsplatser, både väl etablerade företag och många innovativa startups. Hammarby Sjöstad – En växande stadsdel med nya möjligheter och utmaningar – kom till Goto 10 den 5 och 26 april kl 8-9, Hammarby Kaj 10D och diskutera hur vi kan anta dessa möjligheter och utmaningar tillsammans.

Sjöstadsföreningen har i samverkan med ElectriCITY Stockholm och FöretagsGruppen Hammarby Sjöstad tagit fram en rapport om Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad.

Hammarby Sjöstad står sig väl i jämförelse med andra stadsdelar när det gäller förhållande under rubriken Snyggt & Tryggt. Det stora flertalet uppger i en enkät att de alltid eller för det mesta känner sig trygga och att det alltid eller för det mesta är snyggt i Sjöstaden. Men en inte obetydlig grupp Sjöstadsbor ser redan nu problem med tryggheten och med underhållet. Befolkningen växer och särskilt snabb är ökningen av antalet tonåring, 16-19 år, en fördubbling fram till 2026. Detta skapar nya möjligheter, men innebär också utmaningar.

Kom och hör om och diskutera rapporten med Selene Samuelsson Hedlund (EcoBonum AB). Du kan boka plats här. Selene har varit med och skrivit rapporten samt tagit fram den förstudie som ligger till grund för denna. Rapporten är nu på remiss till den 18 maj.
Rapporten kan ni finna här.

Kontakt

Selene Samuelsson Hedlund
selene.samuelsson@outlook.com

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad

Förstudie och handlingsprogram nu på remiss.

Sjöstadsföreningen har genomfört en förstudie under hösten 2017 på temat Snyggt &Tryggt i Hammarby Sjöstad. Rapporten och ett förslag till handlingsprogram sänds nu ut på remiss till bostadsrättsföreningarna, allmännyttiga bostadsföretag, berörda myndigheter, Söderandan, lokala företag och föreningar m.fl.
Remisstiden för att lämna synpunkter och förslag är fram till 18 maj 2018. Remissvar tas emot på info@sjostadsforeningen.se.
Läs rapporten här. 
banner1

Nattvandring i Sjöstaden

Nattvandring är en klassisk metod för att skapa en tryggare tillvaro för alla medborgare. Föräldrar och vuxna ställer upp några timmar och tillsammans skapar dialog med ungdomar och andra som rör sig ute.

Nattvandringsorganisationen i Hammarby Sjöstad behöver nu tillskott med ytterligare personer som vill medverka till en tryggare tillvaro i vår hembygd. Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad vill uppmana medlemsföreningarna att sprida bifogade affischer vidare till era medlemmar i bostadsrättsföreningarna.

Man kan anmäla sig genom att gå med i facebookgruppen ”Nattvandring i Hammarby Sjöstad” eller maila till sjostaden@nattvandring.nu. Telefonnumret 076 – 706 53 73 är på när man vandrar.

Nattvandring 1Nattvandring 2

Sjöstadsföreningen skriver ramavtal med 7 st leverantörer

Nu finns förmånliga ramavtal för tjänster som  bostadsrättföreningen behöver för skötsel av sin fastighet. 

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Sjöstadsföreningen kan nu åberopa ramavtalen med respektive företag, och förhoppningsvis få förmånliga avtal för de tjänster som önskas.

Entreprenörer som Sjöstadsföreningen har avtal med:

– Hans Andersson (återvinning kretsloppsavfall)

– Riksbyggen (teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, markskötsel, lokalvård).

– ABSS (lokalvård).

– Delagott Förvaltning (fastighetsskötsel, teknisk förvaltning).

– Svealands Fastighetsteknik AB (fastighetsskötsel).

– Naturligt rent Städ & Entreprenad (fastighetsskötsel).

– Enstar (Teknisk förvaltning).

Projektbeskrivning
Sjöstadsföreningen har idag över 50 BRFer som medlemmar. Varje BRF köper årligen tjänster som t.ex. trappstädning, fastighetsskötsel, sophämtning, teknisk drift, markskötsel, snöskottning etc. Varje morgon så fylls Sjöstaden av alla dessa företag med deras dieseldrivna transporter och arbetsmaskiner. Vi tror att detta kan samordnas bättre och därför har Sjöstadsföreningen nu skrivit ramavtal med ett antal leverantörer. I utbyte mot att de får presentera sig för er så har leverantörerna gått med på fyra rätt tuffa krav, nämligen:

1. Fossilfria arbetsmaskiner och transporter till och inom Hammarby Sjöstad
2. Lokalkontor och lokal personal
3. Rabatter och lägre kostnader
4. Central förhandling och uppföljning av Sjöstadsföreningen

bild med svaren