Kategoriarkiv: Nyheter

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad

Förstudie och handlingsprogram nu på remiss.

Sjöstadsföreningen har genomfört en förstudie under hösten 2017 på temat Snyggt &Tryggt i Hammarby Sjöstad. Rapporten och ett förslag till handlingsprogram sänds nu ut på remiss till bostadsrättsföreningarna, allmännyttiga bostadsföretag, berörda myndigheter, Söderandan, lokala företag och föreningar m.fl.
Remisstiden för att lämna synpunkter och förslag är fram till 15 april 2018. Remissvar tas emot på info@sjostadsforeningen.se.
Läs rapporten här. 
banner1

Nattvandring i Sjöstaden

Nattvandring är en klassisk metod för att skapa en tryggare tillvaro för alla medborgare. Föräldrar och vuxna ställer upp några timmar och tillsammans skapar dialog med ungdomar och andra som rör sig ute.

Nattvandringsorganisationen i Hammarby Sjöstad behöver nu tillskott med ytterligare personer som vill medverka till en tryggare tillvaro i vår hembygd. Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad vill uppmana medlemsföreningarna att sprida bifogade affischer vidare till era medlemmar i bostadsrättsföreningarna.

Man kan anmäla sig genom att gå med i facebookgruppen ”Nattvandring i Hammarby Sjöstad” eller maila till sjostaden@nattvandring.nu. Telefonnumret 076 – 706 53 73 är på när man vandrar.

Nattvandring 1Nattvandring 2

Sjöstadsföreningen skriver ramavtal med 7 st leverantörer

Nu finns förmånliga ramavtal för tjänster som  bostadsrättföreningen behöver för skötsel av sin fastighet. 

Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Sjöstadsföreningen kan nu åberopa ramavtalen med respektive företag, och förhoppningsvis få förmånliga avtal för de tjänster som önskas.

Entreprenörer som Sjöstadsföreningen har avtal med:

– Hans Andersson (återvinning kretsloppsavfall)

– Riksbyggen (teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, markskötsel, lokalvård).

– ABSS (lokalvård).

– Delagott Förvaltning (fastighetsskötsel, teknisk förvaltning).

– Svealands Fastighetsteknik AB (fastighetsskötsel).

– Naturligt rent Städ & Entreprenad (fastighetsskötsel).

– Enstar (Teknisk förvaltning).

Projektbeskrivning
Sjöstadsföreningen har idag över 50 BRFer som medlemmar. Varje BRF köper årligen tjänster som t.ex. trappstädning, fastighetsskötsel, sophämtning, teknisk drift, markskötsel, snöskottning etc. Varje morgon så fylls Sjöstaden av alla dessa företag med deras dieseldrivna transporter och arbetsmaskiner. Vi tror att detta kan samordnas bättre och därför har Sjöstadsföreningen nu skrivit ramavtal med ett antal leverantörer. I utbyte mot att de får presentera sig för er så har leverantörerna gått med på fyra rätt tuffa krav, nämligen:

1. Fossilfria arbetsmaskiner och transporter till och inom Hammarby Sjöstad
2. Lokalkontor och lokal personal
3. Rabatter och lägre kostnader
4. Central förhandling och uppföljning av Sjöstadsföreningen

bild med svaren

 

Sjöstadsdagen blir den 1 september 2018

Den traditionella Sjöstadsdagen blir Lördagen den 1 september kl. 11 – 15.30 vid Lumaparken och Luma Torg.

Scenframträdande från Kulturskolan m.fl, stor Loppis, utställningar och event, serveringar och mycket mera.

Sjöstdagen

Vi tände upp Hammarby Sjöstad

 

Under Luciadagen 13/12 lystes rondellen vid Sickla Kaj upp med två hundra marschaller.

Det var Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad och Coop Sjöstaden som bjöd på denna ljusupplevelse för Sjöstadsborna på Luciadagen.

”Vi saknar ju traditionell julbelysning i vår stadsdel och förhoppningsvis kan detta initiativ stimulera många medborgare och företagare att samla sig, påverka varandra och stadens myndigheter att till 2018 medverka till stämningsfull och större julbelysning i Hammarby Sjöstad”  – säger Bertil Stockhaus, ordförande i Sjöstadsföreningen.

Tack till alla som var med och gjorde detta möjligt, speciellt till Selene Samuelsson som är projektledare för Snyggt & Tryggt inom Sjöstadsföreningen och som arrangerade detta evenemang.

 

Lucia 4Lucia 5Lucia 2Lucia 3

 

 

Sjöstadsföreningen lämnar medborgarförslag om sjötrafiken med SL-kort och Reskassa

Under sommarmånaderna, medan Tvärbanan var avstängd, kunde resenärer till och från Hammarby Sjöstad resa med båt till Djurgården och Nybrokajen på SL-kortet. (Annars kostar en enkelbiljett för vuxna 60 kronor.)

Många upptäckte att resan var både smidig och trevlig, och skulle gärna vilja fortsätta ta sig ”till stan” sjövägen.

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad gick ut med en namninsamling för att permanenta sjöresandet med SL:s periodkort, men också att man bör kunna åka båt med SL:s Reskassa. 1100 av de boende i området har hittills skrivit under.

Sjöstadsföreningen har nu lämnat in ett medborgarförslag till Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, för en permanent båtlinje mellan Hammarby sjöstad och Stockholms innerstad där både SL-kort och Reskassa gäller.

Som när det gäller det mesta föreningen sysslar med, pekar man på miljöaspekten: Det här är ett sätt att både minska biltrafiken och avlasta det intensiva flödet vid Gullmarsplan. Och miljövänligt bränsle bör användas.

Se uppvaktningsskrivelsen till Landstingets Trafiknämnd här.Medlemsmöte ”Snyggt och tryggt”

  • När: 7 november, kl 18 – 20:30
  • Var: Park Inn, Midskeppsgatan 6

Tema: Snyggt & Tryggt – presentation av projektet och Workshop kring inkomna och nya förslag och idéer.
Exempel: Belysning, parkskötsel, nattvandring, renhållning, trafik och annat trivsel och trygghetsskapande. Olika aktörer, samverkansmöjligheter?
Medverkande: Selene Samuelsson, Christian Sundin m.fl.

    • Electricity Stockholm presenterar aktuell verksamhet.

Medverkande: Allan Larsson

      • Nystartat projekt ”Samordnad upphandling av tjänster” presenteras.

Medverkande: Rickard Dahlstrand.

Kaffe och smörgås serveras från kl 17.30.

 

Medlemsmöte “Trygghet i vardagen i Hammarby Sjöstad?”

När: Torsdagen den 28/9 kl. 18 – c:a 20.30.
Var: Park Inn, Midskeppsgatan 6.

Kaffe och smörgås serveras från 17.30.

Anmäl föreningens ombud/representanter till info@sjostadsforeningen.se

Programmet för mötet är nu i huvudsak klart. Flera intressanta medverkande.

Magnus Jansson, områdespolis Polisen Södermalm.  Hur jobbar Polisen Södermalm?  Brottsutvecklingen i H-by Sjöstad? Samverkan? Övrigt?

Krister Sundgren, Bengt Jansson, Söderandan.   Söderandan, vad är det?  Samverkan polis, näringsliv, näringsidkare.   Grannsamverkan. Trygve. Övrigt?

Alexandra Ardin, fältassistenterna Södermalm och Hammarby Sjöstad.   Hur jobbar fältassistenterna i Hammarby Sjöstad? Hur ser det ut hos oss?  Samverkan med skolan? Övrigt?

Selene Samuelsson, Nattvandrargruppen Hammarby Sjöstad. Hur jobbar ni i Sjöstaden? Samverkan? Rekrytering av fler nattvandrare?

Automatic Larm, Hammarby Sjöstad presenterar sig och vad dom kan erbjuda Brf – lås, larm m.m.

Under kvällen kommer också representanter från Sjöstadsföreningens styrelse att kort presentera och förmedla exempel på åtgärder för ökad trygghet och trivsel som genomförts eller är på gång.

Mycket välkommen till ett angeläget möte för en dialog om vad som sker i stadsdelen och vad som kan göras för att förebygga!