Kategoriarkiv: Nyheter

Vi tände upp Hammarby Sjöstad

 

Under Luciadagen 13/12 lystes rondellen vid Sickla Kaj upp med två hundra marschaller.

Det var Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad och Coop Sjöstaden som bjöd på denna ljusupplevelse för Sjöstadsborna på Luciadagen.

”Vi saknar ju traditionell julbelysning i vår stadsdel och förhoppningsvis kan detta initiativ stimulera många medborgare och företagare att samla sig, påverka varandra och stadens myndigheter att till 2018 medverka till stämningsfull och större julbelysning i Hammarby Sjöstad”  – säger Bertil Stockhaus, ordförande i Sjöstadsföreningen.

Tack till alla som var med och gjorde detta möjligt, speciellt till Selene Samuelsson som är projektledare för Snyggt & Tryggt inom Sjöstadsföreningen och som arrangerade detta evenemang.

 

Lucia 4Lucia 5Lucia 2Lucia 3

 

 

Sjöstadsföreningen lämnar medborgarförslag om sjötrafiken med SL-kort och Reskassa

Under sommarmånaderna, medan Tvärbanan var avstängd, kunde resenärer till och från Hammarby Sjöstad resa med båt till Djurgården och Nybrokajen på SL-kortet. (Annars kostar en enkelbiljett för vuxna 60 kronor.)

Många upptäckte att resan var både smidig och trevlig, och skulle gärna vilja fortsätta ta sig ”till stan” sjövägen.

Sjöstadsföreningen Hammarby Sjöstad gick ut med en namninsamling för att permanenta sjöresandet med SL:s periodkort, men också att man bör kunna åka båt med SL:s Reskassa. 1100 av de boende i området har hittills skrivit under.

Sjöstadsföreningen har nu lämnat in ett medborgarförslag till Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, för en permanent båtlinje mellan Hammarby sjöstad och Stockholms innerstad där både SL-kort och Reskassa gäller.

Som när det gäller det mesta föreningen sysslar med, pekar man på miljöaspekten: Det här är ett sätt att både minska biltrafiken och avlasta det intensiva flödet vid Gullmarsplan. Och miljövänligt bränsle bör användas.

Se uppvaktningsskrivelsen till Landstingets Trafiknämnd här.Medlemsmöte ”Snyggt och tryggt”

  • När: 7 november, kl 18 – 20:30
  • Var: Park Inn, Midskeppsgatan 6

Tema: Snyggt & Tryggt – presentation av projektet och Workshop kring inkomna och nya förslag och idéer.
Exempel: Belysning, parkskötsel, nattvandring, renhållning, trafik och annat trivsel och trygghetsskapande. Olika aktörer, samverkansmöjligheter?
Medverkande: Selene Samuelsson, Christian Sundin m.fl.

    • Electricity Stockholm presenterar aktuell verksamhet.

Medverkande: Allan Larsson

      • Nystartat projekt ”Samordnad upphandling av tjänster” presenteras.

Medverkande: Rickard Dahlstrand.

Kaffe och smörgås serveras från kl 17.30.

 

Medlemsmöte “Trygghet i vardagen i Hammarby Sjöstad?”

När: Torsdagen den 28/9 kl. 18 – c:a 20.30.
Var: Park Inn, Midskeppsgatan 6.

Kaffe och smörgås serveras från 17.30.

Anmäl föreningens ombud/representanter till info@sjostadsforeningen.se

Programmet för mötet är nu i huvudsak klart. Flera intressanta medverkande.

Magnus Jansson, områdespolis Polisen Södermalm.  Hur jobbar Polisen Södermalm?  Brottsutvecklingen i H-by Sjöstad? Samverkan? Övrigt?

Krister Sundgren, Bengt Jansson, Söderandan.   Söderandan, vad är det?  Samverkan polis, näringsliv, näringsidkare.   Grannsamverkan. Trygve. Övrigt?

Alexandra Ardin, fältassistenterna Södermalm och Hammarby Sjöstad.   Hur jobbar fältassistenterna i Hammarby Sjöstad? Hur ser det ut hos oss?  Samverkan med skolan? Övrigt?

Selene Samuelsson, Nattvandrargruppen Hammarby Sjöstad. Hur jobbar ni i Sjöstaden? Samverkan? Rekrytering av fler nattvandrare?

Automatic Larm, Hammarby Sjöstad presenterar sig och vad dom kan erbjuda Brf – lås, larm m.m.

Under kvällen kommer också representanter från Sjöstadsföreningens styrelse att kort presentera och förmedla exempel på åtgärder för ökad trygghet och trivsel som genomförts eller är på gång.

Mycket välkommen till ett angeläget möte för en dialog om vad som sker i stadsdelen och vad som kan göras för att förebygga!

JA till permanent båttrafik till/från Sjöstaden

Sjöstadsföreningen tar nya tag i kampen för båttrafiken till/från Sjöstaden. Sist uppvaktade vi Landstingsrådet Christoffer Tamsons med ca 1200 underskrifter för pendelbåt mellan Sjöstaden och Nybroplan. Det ledde till att SL-periodkortet gällde på Emelie båten under en begränsad period. Nu ska vi bli ännu fler som kräver permanent båttraffik till Nybroplan fr.o.m. 2/10.

Varför ska vi ha permanent båttrafik till Nybroplan?

• Båttrafiken med SL-kort mars-september 2017 blev succé, bör därför permanentas och gälla även med reskassa.
• 2.000 nya lgh och 100.000 kvm arbetsplatser byggs nu.
35 000 personer kommer att bo och arbeta här när området är fullt utbyggt om ett par år.
• Utnyttja vattnet mer.
• Miljövänliga resor, gärna med biogasbåtar och eldrift .
• Slussen är under ombyggnation de kommande 5 – 8 år med störningar i kollektivtrafiken.
• Avlasta Tvärbanan och Gullmarsplan vid rusningstid.

klicka här för att skriva under att du också vill ha permanent båttrafik till/från Sjöstaden.

Sjöstadsborna trivs – och vill åka båt

Så gott som varenda en i Hammarby sjöstad rekommenderar sina vänner att flytta till stadsdelen.

Inte mindre än 96 procent av dem som svarat i en undersökning utförd av Novus (specialiserat på opinions- och marknadsundersökningar), på uppdrag av ekonomiska föreningen och innovationsplattformen ElectriCity, har sagt att de gärna vill att vännerna flyttar hit.

I en motsvarande undersökning i fjol var ”bara” 84 procent lika positiva. Endast 2 procent säger nu att de inte vill rekommendera Sjöstaden.

Den fråga som de boende i Hammarby sjöstad tycker är mest angelägen är båttrafiken. Klart viktigast är enligt hela 52 procent (82 procent om man räknar in de som sätter frågan i andra eller tredje hand) att båttrafiken till innerstan byggs ut, och att man kan åka med både SL:s periodkort och reskassa.

Något annat många saknar (ungefär hälften sätter det som första-, andra- eller tredjehandsalternativ) är fritidsverksamhet för tonåringar. Många var småbarnsföräldrar när de flyttade in i en för 10–15 år sedan ny stadsdel.

I undersökningen kan man också konstatera att det rör på sig i elbilsfrågan. Minst 32 procent (många hade inte satt sig in i ämnet) bor i en förening som har eller ska installera laddplatser. Och ungefär var tredje som köpt eller bytt bil uppger att man tänkt på elbilsalternativet. För mer än hälften är laddningsmöjligheten avgörande.

Bilpooler är däremot inte särskilt populärt. Endast 14 procent är medlemmar, och bara 23 procent skulle vilja gå med om det fanns en bilpool i deras garage.

42 procent cyklar varje vecka, hälften av dem till och med dagligen.

 

Frågor om park- och miljö i Sjöstaden – stadsdelsförvaltningen svarar

Sandsopningen i Hammarby Sjöstad skulle enligt kontrakt som stadsdelsförvaltningen har med entreprenören PEAB vara klart 1 maj. Detta har inte klarats. Nu trycker stadsdelen på PEAB för att sandsopningen skyndsamt skall slutföras och utkräver vite.

Strandsrensning har skett tillsammans med Stockholms Hamn under vecka 15, och skall kompletteras med att vassen klipps nu för att komma åt skräp som flutit in i strandlinjen i vassen.

Underhållet av parkbänkar säger stadsdelsförvaltningen pågår kontinuerligt. I sommar kommer sommarjobbande ungdomar att olja in alla träkonstruktioner i området.

En del papperskorgar har bytts ut, och skall fortsätta – men först 2019 finns det i stadsdelens budget.

Träd i Sjöstaden åtgärdas och beskärs omgående om grenar ligger mot husfasader. Inga beskärningar av träd sker på grund av utsikt.

Planteringarna och vattenreningsanläggningen vid Lugnets Terrass fungerar inte. Felbyggd. Stadsdelsförvaltningen försöker hålla ordning på planteringarna, men reningsanläggningen för dagvatten skall på nytt diskuteras med Exploateringskontor och Stockholm Vatten och Avfall hur den skall skötas.

 

Ramavtal för miljöinriktade transporter av avfall i Sjöstaden

Sjöstadsföreningen har för medlemmarnas räkning tecknat ett ramavtal för effektivare och mer miljövänlig transport av källsorterat avfall från Sjöstaden.

 

Ramavtalet är tecknat med företaget Hans Andersson Recykling AB, och innebär minskade hämtningskostnader för medlemsföreningarna, men också  att utsläpp av växthusgaser minskas och elimineras genom att hämtning sker med miljövänliga fordon typ biogasbilar och eller elbilar.

 

Genom att många föreningar nyttjar samma transportör kan den tunga fordonstrafiken minskas genom att bilarnas kapacitet nyttjas effektivare och samordnas.
Vi bedömer ramavtalet som mycket bra och förhoppningsvis gör medlemsföreningarna samma bedömning – säger Sjöstadsföreningens ordförande Bertil Stockhaus i en kommentar.  Idag rullar fordon från  7 – 8 företag i Sjöstaden med varierande kvalitè vad gäller miljöpåverkan.  

Här
 hittar du avtalet.

Valborg i backen 30/4

Traditionellt valborgsfirande vid Hammarbybacken!

Sjöstadens största publika arrangemang genomförs traditionellt vid Hammarbybacken på valborgsmässoafton.

Programmet startar från 17.30 med ponnyridning, aktiviteter, musik, serveringar. Körsång av Nackapellakören, tal till våren och braständning vid 20.00 och kvällen avslutas med fyrverkeri kl. 21.30.

  • Det är nu trettonde året i rad som vi genomför det uppskattade valborgsfirandet vid Hammarbybacken och det är möjligt tack vare våra samarbetspartners främst Hammarby Sjöscoutkår, lokala företag och Hammarbybacken – säger Sjöstadsföreningens ordförande Bertil Stockhaus.

Valborg_2017