Upprop till Sjöstadens invånare

UPPROP TILL SJÖSTADENS INVÅNARE

 

Stötta vårt lokala näringsliv!

En promenad genom Hammarby Sjöstad sträcker sig från Fredriksdal i väster till Henriksdal i öster. Längs vägen finns ett stort antal butiker, restauranger, kontor, kiosker, caféer, bagerier, pubar, frisörer mm… Alla bidrar till en levande stadsdel och ett stort utbud av service, tjänster och varor i vårt närområde. Många av dessa drivs av småföretagare som jobbar ensamma eller med några få anställda. De senaste veckorna har varit mycket svåra för de flesta av dem, med kraftigt förlorade intäkter.

Hur länge krisen varar är osäkert. Även om konjunkturen vänder upp till sommaren är risken stor att många av butikerna inte klarar ekonomin fram till dess. För Hammarby Sjöstad skulle detta innebära tomma lokaler, sämre utbud och en ödsligare stadsdel.

Denna påsk kommer bli en av de märkligaste i mannaminne. Planerade släktbesök, skidresor och middagar med vänner har för de flesta av oss bytts till isolering med den närmaste familjen. De flesta stannar i Hammarby Sjöstad.

Passa därför på att ta en påsk-promenad genom hela Sjöstaden, från Skanstullsbron till Danviksbron, och upptäck det stora utbud som finns här.

Försök att bidra till våra små näringsidkares överlevnad genom småköp här och där. Den närmaste tiden är otroligt viktig. Du kanske kan köpa blommor, fixa skorna eller kemtvätta det som behövs i garderoben. Vill du inte göra ett besök i butiken/restaurangen kan du i många fall beställa hemkörning.

 

Sjöstadsföreningen

Snyggt & Tryggt

Vad som görs i Hammarby Sjöstad gällande Corona viruset

Tidningen Hammarby Sjöstad har en hel del nyheter:

 

När det gäller vad företagare i Sjöstan gör för att stoppa spridningen:

https://www.tidningenhammarbysjostad.se/lokala-atgarder

 

När det gäller allmänt, men lokalt, om Corona-viruset:

https://www.tidningenhammarbysjostad.se/coronainfo

 

Sjöstadsdagen flyttas fram till våren 2021

På grund av rådande situation kommer Sjöstadsdagen ske 29 maj 2021 istället för i september. Skriv gärna in det nya datumet redan nu i almanackan!

Välkommen att anmäla intresse till info@sjostadsforeningen.se

Medlemsbrev

Här kommer medlemsbrevet för april 2020. Matnyttig läsning, håll till godo!

Nyhetsbrev 2020-04-03

Sjöstadsföreningens årsstämma ställs in

På grund av den rådande situationen med Coronaviruset ställer vi in Årsstämman. Så snart det går att ha stämman utan att riskera hälsan återkommer vi. Alternativt har vi en digital stämma. Styrelsen undersöker hur det ska gå till.

Styrelsen Sjöstadsföreningen

Om Coronaviruset Covid-19

Först några ord från vår ordförande Jan Boström

Genom att fortsätta gå ut och fortsätta leva i vårt lokalsamhälle bidrar vi till att paniken får svårare att kliva in i Sjöstaden. Låt oss stödja vår lokala Sjöstad genom vår närvaro. Handla lokalt. Genom att äta ute på våra  restauranter och göra inköpen i våra affärer så investerar vi i Sjöstadens  framtid. Låt oss gemensamt ta ansvar för att vi förtjänar att få leva i en blomstrande levande Sjöstad.

Vi ska vara rädda om varandra. Vara hemma när vi är sjuka ha tillit till framtiden när vi är friska. Vara lojala med de råd och beslut regeringen fattar. I dramat Bacchanterna finns det två risker när människan möter en ny verklighet. Ett att hon förnekar den nya verkligheten två att hon börjar göra som alla andra utan att ha bottnat i varför hon gör det. Båda slutar klassiskt i tragedi.

Jan Boström
Ordförande

Sjöstadsföreningen

Hammarby Sjöstad

 

Information finns på följande sidor:

www.folkhalsomyndigheten.se

www.krisinformation.se  

Inbjudan till info om Grannsamverkan 31 mars

Polisen informerar om Grannsamverkan i Hammarby Sjöstad. Eventet sker i samverkan med Snyggt & Tryggt.
Anmälan senast den 29 mars till: info@snyggtochtryggt.se

Välkomna!

Info om grannsamverkan med polisen den 31 mars

Sjöstadsföreningens årsstämma

Årsstämma

Måndagen den 30 mars 2020 kl. 18.30. Kaffe finns från 18.00. Lokal: Internetstiftelsen, goto10, Hammarby Kaj 10D på plan 5.

18.30 Teman:

 • Skanska presenterar Sthlm New – presentation av nybygget i Fredriksdal. Medverkande: Magnus Hellsten, projektchef Skanska Fastigheter Stockholm AB
 • Stockholm Framtida Avlopp presenterar projektet. Medverkande: Eva Rådmark Herrder, kommunikationsansvarig
 • Tunnelbanan, senaste nytt
 • Snyggt & Tryggt presenterar kartläggningen av tryggheten i Hammarby Sjöstad samt berättar om arbetet med Snyggt & Tryggt kontakter, Selene Samuelsson Hedlund

Ca 19.30 Sjöstadsföreningens årsstämma

Ca 20.30 Mingel, något att tugga på och dricka till

Förslag till dagordning för Sjöstadsföreningens årsstämma:

 1. Årsstämmans öppnade
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesfunktionärer
  1. ordförande för mötet
  2. Sekreterare för mötet
  3. Justeringspersoner, 2 st.
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Styrelsens verksamhetsplan 2020
 11. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
 12. Medlemsavgifter 2020
 13. Val
  1. Ordförande för 1 år
  2. 1 ledamot för 1 år
  3. 2 ledamöter på 2 år
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden
  1. Förslag till Stadgeändring
 17. Årsstämmans avslutning

Välkommen!

Anmälning till årsstämma senast 23 mars, 2020 till mikael.forsberg@hammarbysjostad.se