Inbjudan till info om Grannsamverkan 31 mars

Polisen informerar om Grannsamverkan i Hammarby Sjöstad. Eventet sker i samverkan med Snyggt & Tryggt.
Anmälan senast den 29 mars till: info@snyggtochtryggt.se

Välkomna!

Info om grannsamverkan med polisen den 31 mars

Sjöstadsföreningens årsstämma

Årsstämma

Måndagen den 30 mars 2020 kl. 18.30. Kaffe finns från 18.00. Lokal: Internetstiftelsen, goto10, Hammarby Kaj 10D på plan 5.

18.30 Teman:

 • Skanska presenterar Sthlm New – presentation av nybygget i Fredriksdal. Medverkande: Magnus Hellsten, projektchef Skanska Fastigheter Stockholm AB
 • Stockholm Framtida Avlopp presenterar projektet. Medverkande: Eva Rådmark Herrder, kommunikationsansvarig
 • Tunnelbanan, senaste nytt
 • Snyggt & Tryggt presenterar kartläggningen av tryggheten i Hammarby Sjöstad samt berättar om arbetet med Snyggt & Tryggt kontakter, Selene Samuelsson Hedlund

Ca 19.30 Sjöstadsföreningens årsstämma

Ca 20.30 Mingel, något att tugga på och dricka till

Förslag till dagordning för Sjöstadsföreningens årsstämma:

 1. Årsstämmans öppnade
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av mötesfunktionärer
  1. ordförande för mötet
  2. Sekreterare för mötet
  3. Justeringspersoner, 2 st.
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019
 7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Styrelsens verksamhetsplan 2020
 11. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer
 12. Medlemsavgifter 2020
 13. Val
  1. Ordförande för 1 år
  2. 1 ledamot för 1 år
  3. 2 ledamöter på 2 år
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Övriga ärenden
  1. Förslag till Stadgeändring
 17. Årsstämmans avslutning

Välkommen!

Anmälning till årsstämma senast 23 mars, 2020 till mikael.forsberg@hammarbysjostad.se

Fryshuset låter oss använda sina lokaler utan kostnad

Fryshuset har, för att närma sig Hammarby Sjöstad, beslutat att under våren/sommaren  2020 ska alla Sjöstadsföreningens medlemsföreningar kan få låna lokal utan kostnad för möten och liknande. Detta under förutsättning att någon lokal är ledig. Nu har de ganska många lokaler så oftast går det bra.

Bästa sättet att  nyttja detta erbjudande är att skriva till rebecka.ramberg@fryshuset.se (Samordnare – Ungdomskultur) och boka.

Kaffe och kaffebröd bokar man bäst på  fiket@fryshuset.se eller så kan man gå dit några timmar innan och köpa kaffe. För övrigt är detta kafé också lunchrestaurang och nog så trevlig att äta lunch på.

Inbjudan till invigningen av Sjöstadens Hjärta nu på söndag

Den 8 december kl 13:00 utanför Coop invigs Sjöstadens nya julsymbol.

I rondellen vid Coop kommer en symbol hängas och pryda vår stadsdel.

Det kommer att bjudas på glögg och pepparkakor (sponsor Coop) och Sofia kapellkör skapar julstämning med adventssånger.

Varmt välkomna

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad mfl

 

Information om syfte och deltagare vid arrangemanget

Hej!
För er som vet så har Snyggt & Tryggt kämpat för att få till någon form av julbelysning i Hammarby Sjöstad.

Det blev en dekoration i form av ett hjärta  som får bli uppstarten på detta. Det är planerat att stå i rondellen vid Coop från och med den 2:advent fram till sista januari.

Det är mer en symbol i detta skede för något som får växa fram under tid. Ett hjärta som beskriver vad vi känner för Sjöstaden. Att vi som bor här älskar och bryr oss om vårt område.

Symbolen som  kommar att avtäckas är drygt 2 meter hög.

Konstnären Jenny Ekstam på Trollskimmer har skapat symbolen och återkopplar

– Jätteroligt att ha fått denna ära att göra denna symbol. Det har tagit många timmar att montera de cirka 1 900 detaljerna i stommen. Jag hoppas den sprider en massa varm kärlek och glädje nu till jul, säger Jenny Ekstam.

Flera företagare följer upp initiativet med att ta fram produkter som symboliserar Sjöstaden, bland andra Magnus Johanssons bageri, Rusty Ruscals och Vita betongrummet  bidrar.

– Vi gör en bakelse med choklad, kaffe och apelsin. Dels för att choklad ligger mig varmt om hjärtat, och dels för att kaffe och choklad som kombo värmer allas hjärtan, säger Magnus Johansson.

– Jag har tagit fram två produkter, en betongflamma med hjärta och ett metallhjärta, för Sjöstaden inger ljus, värme och kärlek, säger Maya Mårtensson på Vita betongrummet.

Vid invigningen talar Jan Boström, ordförande i Sjöstadsföreningen​, och vår distriktspräst, Åsa Jakobsson. Coop bjuder på varm dryck och pepparkakor, Newel ordnar belysning och Sofia kapellkör sjunger adventssånger.

VI hoppas att det blir fint och att ni ska tycka om det!
Selene
Ordförande i Snyggt & Tryggt

Sjöstadens inre marknad – vår guldgruva

Många föreningar och fastighetsbolag får in mycket pengar genom att hyra ut lokaler till allt från frisörer och restauranger till mäklare och allt däremellan. Kom och lär dig hur du kan framtidssäkra denna inkomstkälla:

 • Vilka sorters verksamhet vill vi ha i Hammarby Sjöstad? Krävs miljöprofil mm? Vilka vill vi inte ha? 
 • Hur kan vi se till att få ”rätt” hyresgäster? 
 • Hur behåller vi de hyresgäster vi vill ha? 
 • Hur skriver vi professionella avtal? 
 • Hur gör vi Sjöstaden till en stark inre marknad? 

Låt oss diskutera dessa viktiga frågor 19 november 17.30-20.00 

Vi har bjudit in några experter, kom och lyssna på vad de har att säga. Panelen består av: 

Per Gezelius, ordförande i Brf Holmen 

Magnus Johansson, bagare, företagare och hyresgäst 

Yuan-Chen Qian Brf Hamnkranen 

Extern gäst från fastighetsbolag 

Jan Boström, ordförande Sjöstadsföreningen 

Mikael Forsberg, moderator för kvällen

Välkommen till en intressant kväll! 

Plats: Fryshuset 

Datum: 19/11 

Tid: Kaffe serveras från 17.30 själva diskussionen börjar kl 18.00 och avrundas ca kl 19.00. Därefter lite mingel. 

Evenemanget är kostnadsfritt för medlemmar i Sjöstadsföreningen och företagare i Hammarby sjöstad. 

Du behöver anmäla dig till Mikael Forsberg, styrelseledamot Sjöstadsföreningen på mailadress; mikael@mfconsulting.se 

Observera att antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller. 

Sjöstadsdagen 2019

Sjöstadsföreningen investerar i Hammarby Sjöstad.

Den 7:e september arrangerar Sjöstadsföreningen ett återkommande arrangemang i Sjöstan. – Sjöstadsdagen!

Länk http://www.sjostadsdagen.se/

Du som vill visa upp din verksamhet och berätta hur du tänker investera i Sjöstadens framtid på Sjöstadsdagen 7 september anmäl dig till Jan Boström, Erik Borg eller Lina Andersson.

Du som vill ha en sparringpartner kring hur och på vad sätt du skulle kunna investera i Sjöstadens framtid hör av dig till Jan Boström ( 070-5226422).

Kontaktuppgifter

Jan Boström – Jan.bostrom@gaiainvest.se

Erik Borg – erik.borg.66@gmail.com

Lina Andersson – info@linaproduction.com

Sjöstadsföreningen – info@sjostadsforeningen.se.

För bättre underhåll av Sjöstadens parker

Sjöstadsföreningen har fått vara remissinstans till parkplanen för Södermalm – en sammanställning över vad kommunen vill göra i de större och mindre parker som hanteras av Södermalms stadsdelsnämnd (där Hammarby sjöstad ingår) de närmaste tio åren.
Jan Martinsson, vice ordförande i Sjöstadsföreningen, och Selene Samuelsson Hedlund, ordförande i Snyggt & Tryggt (som arbetar för att bibehålla tryggheten i stadsdelen genom att den offentliga miljön underhålls), har formulerat ett stort antal tankar och synpunkter. Bland mycket annat om hur Lumatorget kan utvecklas, om att Lugnetterrassen bör underhållas bättre, om att Ekbacken inte känns trygg kvällar och nätter, att området kring Hammarbybacken kan utvecklas mer, och att stadsdelen saknar såväl offentliga toaletter som tillgång till dricksvatten.

Läs hela remissvaret nedan.

Stockholm Stad Remiss Final

Överklagande för att minska transporterna genom Hammarby sjöstad

Just nu pågår en välkommen utbyggnad av Henriksdals reningsverk.
Under byggtiden, tre fyra år, kommer dock mer än 500 000 kubikmeter
utsprängda schaktmassor att behöva fraktas bort.
Detta samtidigt som det snart även blir stora volymer schaktmassor från
tunnelbanebyggandet.
Mark- och miljödomstolen har i en dom (2017) förutsatt att transporterna
ska göras genom direkt anslutning till Södra Länken.
Och Stockholm Vatten och Avfall har i sin ansökan angivit att det ska byggas
en direkt utfartsramp, från arbetsområdet i Hammarbybacken, mot Södra
Länken.
Trafikverket (med huvudkontor i Borlänge) sa dock i vintras nej till
utfartsrampen. Vilket innebär att tunga lastbilar de närmaste åren dygnet
runt trafikerar Hammarby Fabriksväg till rondellen vid Cirkel K
bensinstation – en sträcka som redan i vanliga fall är så starkt trafikerad att
det regelmässigt bildas köer i ”rusningstid”.
Den ökade mängden tung trafik innebär mer buller, större partikelutsläpp
och allmän försämring av miljön för boende, skolor och förskolor. För att
inte tala om större risker för olyckor och trafikstörningar.
Sjöstadsföreningen, en intresseförening dit de flesta bostadsrättsföreningar
i stadsdelen anslutit sig, har nu överklagat beslutet tillsammans med Brf
Slusstornet, ägare av en av de mest direkt drabbade fastigheterna.
Drivande i arbetet har varit Sjöstadsföreningens nyligen avgångne
ordförande Bertil Stockhaus, och efterträdaren Jan Boström har skrivit
under det överklagande som häromdagen inlämnades till
näringsdepartementet.

Hur förebygger vi brand- och vattenskador? Välkommen till medlemsmöte 13 maj.

Arrangör: Snyggt & Tryggt
Kvällens tema: Hur förebygger vi brand- och vattenskador?
Datum: Måndagen den 13 maj 18.00–20.00 (mackor från 17.30)
Plats: OBS! Ny plats Goto 10,  Annexet, Hammarby Kaj 10A
Målgrupp: Styrelser i brf-er + intresserade av Snyggt & Tryggt-arbetet
Anmälan: Görs till info@sjostadsforeningen.se senast 2019-05-11
För ytterligare information kontakta Selene Samuelsson ss@hs20.se

Agenda
• Nye ordförande i Sjöstadsföreningen, Jan Boström, hälsar välkomna (10 min)
• Snyggt & Tryggt, Selene Samuelsson Hedlund m.fl. berättar om det fortsatta arbetet (15 min)
• Kvällens gäst, Länsförsäkringar, håller i kvällens tema:
◦ Brand (45 min pass)
▪ Info om bränder och hur de vanligen uppstår
▪ Hur kan man skydda sig, vad är viktigast att tänka på?
▪ Visning av guider och tips
▪ Frågor och diskussion – hur hjälper vi varandra och hur går vi vidare?
◦ Vattenskador (45 min pass)
▪ Info om vattenskador och hur de vanligen uppstår
▪ Hur kan man skydda sig, vad är viktigast att tänka på?
▪ Visning av guider och tips
▪ Frågor och diskussion – hur hjälper vi varandra och hur går vi vidare?

Mingel före och efter.

Varmt välkomna!