Medlemsbrev November 2020

Medlemsbrev november 2020

Inställt möte

Det planerade mötet med Stockholm New den 11 november är tyvärr inställt. Nytt datum meddelas senare.

Medlemsbrev Oktober 2020

Medlemsbrev oktober 2020

Medlemsbrev från Styrelsen

Medlemsbrev september 2020

Sjöstadsföreningens årsstämma sker digitalt den 25 maj 2020

Hej

Här kommer alla dokument. Medlemmar som vill delta i något möte måste kontakta styrelsen  så skickar vi länken.

Styrelsen

Kallelse Sjöstadsföreningens årsstämma 2020

Verksamhetsberättelse Sjöstadsföreningen 2019

STADGAR omarbetning 2020-05-25

Årsredovisning Sjöstadsföreningen 2019

Granskning Sjöstadsföreningen 2019

Utfall 2019 och budget 2020 inkl medlemsavgift

Valberedningens förslag, Sjöstadsföreningen 2020

 

Enkäten om Corona, resultatet

Under april 2020 genomförde Sjöstadsföreningen en snabbenkät bland medlemmarna för att kartlägga hur de hanterat sina lokalhyresgäster och om de vidtagit andra åtgärder till följd av Coronakrisen.

 

I korthet visar resultaten:

 

 1. Om föreningarnas lokaluthyrning
  • 60 procent av lokalhyresgästerna har ansökt om reducerad hyra.
  • 25 procent av bostadsrättsföreningarna har hittills sänkt hyran för sina lokalhyresgäster.
  • 50 procent av bostadsrättsföreningarna har gett anstånd om hyresinbetalningar.

 

 1. Om föreningarnas andra åtgärder
  • 25 procent har skjutit upp underhållsaktiviteter t.ex. OVK eller stamspoling.
  • 15 procent har beställt extra städning.
  • 10 procent har ställt in städdagen.

 

 1. Om föreningarnas årsstämma
  • 40 procent genomför stämman även digitalt.
  • 35 procent har skjutit upp stämman.

 

 1. Om föreningarnas ekonomi
  • 40 procent tror att Corona-krisen inte kommer påverka föreningens ekonomi.
  • 40 procent tror att Corona-krisen kommer påverka föreningens ekonomi negativt.

 

Lakeville (2020) Sjöstadsföreningens medlemsenkät 2020 Publik

Corona Enkät utskickad

Alla medlemmar i Sjöstadsföreningen

 

Sjöstadsföreningen har tagit ett initiativ att försöka bistå de små näringsidkare som hyr lokaler i våra fastigheter. För att få en bild av läget ber vi nu alla bostadsrättföreningar att svara på en kort webbenkät.

Enkäten tar max 5 minuter att fylla i. Checka era inkorgar, vi har precis skickat ut enkäten.

 

Styrelsen Sjöstadsföreningen