Inlägg av

Presentation av rapporten Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad – med efterföljande dialog

Hammarby Sjöstad är en ny stadsdel, fortfarande i utveckling och  tillväxt, en stadsdel med både bostäder och många arbetsplatser, både väl etablerade företag och många innovativa startups. Hammarby Sjöstad – En växande stadsdel med nya möjligheter och utmaningar – kom till Goto 10 den 5 och 26 april kl 8-9, Hammarby Kaj 10D och diskutera hur […]

Årsmöte med Sjöstadsföreningen 8 mars

Sjöstadsföreningen håller årsmöte på Hotell Park Inn, Torsdagen den 8 mars med start kl. 18. Anmälan om medlemsföreningarnas ombud till årsmötet skickas till info@sjostadsforeningen.se Läs föreningens årsredovisning här.

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad

Förstudie och handlingsprogram nu på remiss. Sjöstadsföreningen har genomfört en förstudie under hösten 2017 på temat Snyggt &Tryggt i Hammarby Sjöstad. Rapporten och ett förslag till handlingsprogram sänds nu ut på remiss till bostadsrättsföreningarna, allmännyttiga bostadsföretag, berörda myndigheter, Söderandan, lokala företag och föreningar m.fl. Remisstiden för att lämna synpunkter och förslag är fram till 18 […]

Nattvandring i Sjöstaden

Nattvandring är en klassisk metod för att skapa en tryggare tillvaro för alla medborgare. Föräldrar och vuxna ställer upp några timmar och tillsammans skapar dialog med ungdomar och andra som rör sig ute. Nattvandringsorganisationen i Hammarby Sjöstad behöver nu tillskott med ytterligare personer som vill medverka till en tryggare tillvaro i vår hembygd. Sjöstadsföreningen Hammarby […]

Sjöstadsföreningen skriver ramavtal med 7 st leverantörer

Nu finns förmånliga ramavtal för tjänster som  bostadsrättföreningen behöver för skötsel av sin fastighet.  Bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Sjöstadsföreningen kan nu åberopa ramavtalen med respektive företag, och förhoppningsvis få förmånliga avtal för de tjänster som önskas. Entreprenörer som Sjöstadsföreningen har avtal med: – Hans Andersson (återvinning kretsloppsavfall) – Riksbyggen (teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, markskötsel, lokalvård). – […]

Valborg vid Hammarbybacken 30 april

För 15:e året arrangerar Sjöstadsföreningen m.fl. traditionellt Valborgsfirande vid Hammarbybacken. Brasa, musik, körsång, event och serveringar utlovas. Vill du hjälpa till med planering och under Valborgskvällen som volontär, hör av dig till info@sjostadsforeningen.se.