Inlägg av

Hur förebygger vi brand- och vattenskador? Välkommen till medlemsmöte 13 maj.

Arrangör: Snyggt & Tryggt Kvällens tema: Hur förebygger vi brand- och vattenskador? Datum: Måndagen den 13 maj 18.00–20.00 (mackor från 17.30) Plats: OBS! Ny plats Goto 10,  Annexet, Hammarby Kaj 10A Målgrupp: Styrelser i brf-er + intresserade av Snyggt & Tryggt-arbetet Anmälan: Görs till info@sjostadsforeningen.se senast 2019-05-11 För ytterligare information kontakta Selene Samuelsson ss@hs20.se Agenda […]

Valborg 2019

2019 – Valborgsfirande på ängen vid Lilla Sickla gård   Som en del av er säkert uppmärksammat, pågår byggnadsarbeten – för utbyggnad av Henriksdalsverket – vid Hammarbybacken där Sjöstadsföreningen ordnat valborgsfirande i närmare 15 år. Kravallstaket och ”bråte” har placerats ut där många Sjöstadsbor vant sig vid att kunna värma sig vid en eld och […]

Erbjudande att delta i en pilot om framtidens resande

Sjöstadenföreningen och ElectriCITY erbjuder tillsammans med UbiGo sina alla i Sjöstaden en möjlighet att delta i en pilot med syfte att testa framtiden resande. UbiGo erbjuder ett enkelt, tryggt och prisvärt vardagsresande – utan bekymmer med egen bil. Alla i hushållet får tillgång till kollektivtrafik, bilpool, hyrbil, taxi och cykel i ett skräddarsytt UbiGo-paket. Allt […]

Inbjudan till temakvällar om möjlig framtid med IoT, Hammarby Sjöstad

ElectriCITY/Sjöstadsföreningen vill tillsammans med Telia Company härmed bjuda in dig till en kostnadsfri behovsinventering. Syftet är att tillsammans med Telia kartlägga era utmaningar och behov samt utforska möjligheter till uppkopplade produkter och tjänster i hemmet, i fastigheten samt i Hammarby Sjöstad som stadsdel. Samtalen är uppdelad på två tillfällen. De förslag som kommer upp kommer […]

Överprövning av beslutad transportväg för schaktmassor på Hammarby Fabriksväg

Nu har bygget av nya avloppsanläggningen påbörjats i Hammarbybacken. Från denna skall 530 000 m3 schaktmassor under 3-4 år fraktas bort. Trafikverket vill att transporterna skall ske på Hammarby Fabriksväg förbi bostäder, skolor och förskolor. Sjöstadsföreningen och medlemsföreningarna Brf Slusstornet och Brf Träslöjden begär nu att Länsstyrelsen överprövar beslutet av bl.a. miljöskäl, buller, utsläpp och stora trafikhinder. […]

Hur tryggt är det i Sjöstaden? Inbjudan till öppet medborgarmöte

Välkomna till Sjöstadskolan och få höra om hur tryggt det är i Sjöstan. Tid: Tisdagen den 20 november kl. 18.00 – 19.15 – ingen föranmälan behövs Plats: Sjöstadsskolan, Hammarby allé 74-76 Det kommer att bjudas på frukt och dryck under kvällen! Följande aktörer kommer att vara på plats och berätta om sina områden och samverkan […]

Meddelande från Valberedningen för Sjöstadsföreningen

Snart är det dags att välja en ny styrelse för Sjöstadsföreningen i Hammarby Sjöstad. Valet kommer ske på årsmötet den 7 mars 2019, kl 18.00 på Park Inn, Midskeppsgatan 6. Är du intresserad att arbeta med Sjöstadens utveckling? Vill du vara med i styrelsen för Sjöstadsföreningen? Kanske känner du någon som skulle passa? Valberedningen önskar […]

Nytt ramavtal med Bengt Dahlgren AB

Ett nytt ramavtal har nu tecknats mellan Sjöstadsföreningen och konsultbolaget Bengt Dahlgren AB. Detta och övriga ramavtal är tillgängliga för medlemsföreningar i Sjöstadsföreningen. Avtalet med Begt Dahlgren AB, som är verksamma i Sjöstaden,  omfattar fuktkontroll av fasader, åtgärdsprogram för fuktskadade fasader, nya energideklarationer, energikartläggningar och andra tekniska tjänster. Kontaktperson: lars.kjellgren@bengtdahlgren.se Sjöstadsföreningens samtliga ramavtal 2018. Under […]

Snyggt och Tryggt – ett framtidsprojekt för bred samverkan.

På ett dialogmöte den 4 juni kring projektet Snyggt och Tryggt i Hammarby Sjöstad medverkade representanter från bostadsrättföreningar, bostadsföretag, Polisen, Företagsgruppen i Hammarby Sjöstad, Ploggning, Stadsdelsnämnden och Stadsdelsförvaltningen Södermalm, Fältassistenter, Söderandan. Ett mycket positivt gensvar kunde noteras för initiativet till projektet. Målsättningen är nu att få igång en bred samverkan, som kan beskrivas som Sjöstadsandan, […]

Dialogmöte 4 juni Snyggt&Tryggt

Den 4 juni ordnar Sjöstadsföreningen ett medlems- och dialogmöte som en del i projektet Snyggt&Tryggt. Lokal: Internetstiftelsens hörsal, Hammarby Kaj 10 D kl. 18.00 – 20.00. Smörgås och dryck från 17.30. Anmäl deltagande till: info@sjostadsforeningen.se Inbjudna är Sjöstadsföreningens medlemsföreningar, andra fastighetsägare, företag, lokala föreningar och stadsdelens politiker. Medverkande är bl.a. stadsdelsnämndens ordförande Anders Göransson, stadsmiljöchefen […]