Inlägg av

Snyggt och Tryggt – ett framtidsprojekt för bred samverkan.

På ett dialogmöte den 4 juni kring projektet Snyggt och Tryggt i Hammarby Sjöstad medverkade representanter från bostadsrättföreningar, bostadsföretag, Polisen, Företagsgruppen i Hammarby Sjöstad, Ploggning, Stadsdelsnämnden och Stadsdelsförvaltningen Södermalm, Fältassistenter, Söderandan. Ett mycket positivt gensvar kunde noteras för initiativet till projektet. Målsättningen är nu att få igång en bred samverkan, som kan beskrivas som Sjöstadsandan, […]

Dialogmöte 4 juni Snyggt&Tryggt

Den 4 juni ordnar Sjöstadsföreningen ett medlems- och dialogmöte som en del i projektet Snyggt&Tryggt. Lokal: Internetstiftelsens hörsal, Hammarby Kaj 10 D kl. 18.00 – 20.00. Smörgås och dryck från 17.30. Anmäl deltagande till: info@sjostadsforeningen.se Inbjudna är Sjöstadsföreningens medlemsföreningar, andra fastighetsägare, företag, lokala föreningar och stadsdelens politiker. Medverkande är bl.a. stadsdelsnämndens ordförande Anders Göransson, stadsmiljöchefen […]

Presentation av rapporten Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad – med efterföljande dialog

Hammarby Sjöstad är en ny stadsdel, fortfarande i utveckling och  tillväxt, en stadsdel med både bostäder och många arbetsplatser, både väl etablerade företag och många innovativa startups. Hammarby Sjöstad – En växande stadsdel med nya möjligheter och utmaningar – kom till Goto 10 den 5 och 26 april kl 8-9, Hammarby Kaj 10D och diskutera hur […]

Årsmöte med Sjöstadsföreningen 8 mars

Sjöstadsföreningen håller årsmöte på Hotell Park Inn, Torsdagen den 8 mars med start kl. 18. Anmälan om medlemsföreningarnas ombud till årsmötet skickas till info@sjostadsforeningen.se Läs föreningens årsredovisning här.

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad

Förstudie och handlingsprogram nu på remiss. Sjöstadsföreningen har genomfört en förstudie under hösten 2017 på temat Snyggt &Tryggt i Hammarby Sjöstad. Rapporten och ett förslag till handlingsprogram sänds nu ut på remiss till bostadsrättsföreningarna, allmännyttiga bostadsföretag, berörda myndigheter, Söderandan, lokala företag och föreningar m.fl. Remisstiden för att lämna synpunkter och förslag är fram till 18 […]

Nattvandring i Sjöstaden

Nattvandring är en klassisk metod för att skapa en tryggare tillvaro för alla medborgare. Föräldrar och vuxna ställer upp några timmar och tillsammans skapar dialog med ungdomar och andra som rör sig ute. Nattvandringsorganisationen i Hammarby Sjöstad behöver nu tillskott med ytterligare personer som vill medverka till en tryggare tillvaro i vår hembygd. Sjöstadsföreningen Hammarby […]