Medlemsbrev november 26 nov, 2016

Medlemsmötet den 22/11 hade fem punkter för information och dialog: Nya T-banan till Söderort/Nacka, återvinning av källsorterat avfall, enstegstätade fasader samt information kring Electricity och projektet, Hammarbysjöstad som exportplattform och trafikfrågor.

1. T-banan till Söderort/Nacka

De slutliga planerna för T-banan är nu föremål för medborgarsamråd fram till 8 december. Närvarande på mötet 22/11 fick en exklusiv information och möjlighet till dialog med representanterna för projektet.
En central fråga har varit utfarten för arbetstunneln, och denna planeras nu få sin utfart på den tomma tomten, öster om Upplands Motor på Hammarby Fabriksväg. Många anser detta som den minst störande lösningen.
Tunneln börjar byggas 2017-18 och de omfattande arbetena med tunneln påbörjas 2018 och förhoppningsvis kan vi börja nyttja den nya T-banan 2015. Under byggtiden kommer visst buller och stomljud i fastigheterna som finns över eller i närheten av tunneln att märkas. Runt Lumagatan kommer störningar förekomma för boende och trafik, främst under tiden när T-baneuppgången vid Luma Park skall byggas. Fastigheter som ligger inom 150 meter runt tunnelspåren kommer inte att få borra efter t.ex. bergvärme.
Mängder av ytterligare information finns tillgängligt på www.nyatunnelbanan.sll.se. Sjöstadsföreningen planerar att förmedla fortlöpande information här, på vår hemsida.

2. Återvinning av källsorterat avfall

Sjöstadsföreningens inventering och studie tidigare under 2016 bland 25 föreningar följs nu upp. På mötet den 22/11 lämnades en rapport, som fick ett start gensvar, om på vilket sätt som projektet fortsätter, bl.a. med inbokade kontakter med de bolag som idag har avtal och uppdrag i Hammarby Sjöstad för transporter av källsorterat avfall. Planerna är att senast under Q 1/2017 presentera möjligheter till gemensamma avtal med transportföretag och erbjuda så många föreningar som möjligt att delta. Ett antal principer ligger till grund för gemensamma avtal.
Det övergripande målet för gemensamt avtal är att transporter av avfall skall uppnå målen för ett hållbart och framtida fossilfritt samhälle. Detta innebär krav på fordonsparken som på lite sikt bör innebära att Hammarby Sjöstad enbart trafikeras med eldrivna fordon för transporterna. Ett utvecklingsarbete för att göra Hammarby Sjöstad till testbädd för t.ex. eldrivna transportfordon för avfall är möjligt genom samverkan mellan fordonsleverantörer och entreprenörer för transporterna. Den tunga fordonstrafiken kan bli mindre genom bättre kapacitetsutnyttjade och rationell planering. Andra mål och krav för gemensamt avtal är självklart att också att minska hämtningskostnaderna för fastighetsägarna och minska volymerna av restavfall.
Sjöstadsföreningens projektgrupp leds av Jan-Olof Ohlsson i styrelsen. Kontaktadress: jan-olof.ohlsson@telia.com. Tel. 073 805 22 94.

3. Enstegstätade fasaader

Stefan Hjelm, som är sammankallande i Sjöstadsföreningens arbetsgrupp kring enstegstätade fasader lämnade på mötet en rapport om arbetsgruppens arbete hittills och planer för framtiden.
Arbetsgruppen samlas till ett samrådsmöte Tisdagen den 29/11 kl. 18.00 på Park Inn. Anmälda deltagare i arbetsgruppen får en separat kallelse, men ytterligare intresserade föreningar är välkomna.
Anmäl intresse och vidare kontakter till Stefan Hjelm, mail: stefan.hjelm01@gmail.com

4. Electricity och Hammarby Sjöstads som exportplattform

Electricity ekonomisk förening har utvecklats med fler medlemsföretag, myndigheter och organisationer, nu totalt drygt 40 medlemmar och partners. Allan Larsson lämnade på medlemsmötet en kort rapport om pågående projekt, bl.a. att regeringen den 17/11 beslutade att ge Energimyndigheten ett uppdrag att ge stöd till projektet “ Hammarby Sjöstads som exportplattform”, som initierats av Electricity. Projektet skall nu formas vidare och ledas av IVL – svenska miljöinstitutet, och på pågå de närmaste åren.
Läs mer information om Electricitys olika pågående projekt på deras hemsida: www.electricitystockholm.se

5. Trafikfrågor och SL-kort på båttrafiken.

Sjöstadsföreningen har uppvaktat Stockholms kommun kring ett antal aktuella trafikfrågor i Hammarby Sjöstad. Visst gensvar har kommit från kommunen, men dialogen skall fortsätta
bl.a. kring trafiksäkerheten med mera runt Sickla Kaj. Läs mer om uppvaktningen, som också innehöll krav på SL-kort på båttrafiken till innerstaden, här.
Landstingets trafiknämnd skall också uppvaktas med de 1500 insamlade namnunderskrifterna för båttrafik med SL-kortet till innerstaden.

Kommande verksamhet i Sjöstadsföreningen:

26/1 kl. 18 – 20. Medlemsmöte Park Inn, Midskeppsgatan 6. Tema: bl.a. projekt för ökning av matavfall i Stockholms kommun.

9/3 kl. 18 . Årsmöte med Sjöstadsföreningen. Programtema planeras.

Medlemsbrev från Styrelsen 06 sep, 2020

Boendeenkäten är klar 08 jun, 2020

Sjöstadsföreningens årsstämma – protokoll 28 maj, 2020

Sjöstadsföreningens årsstämma sker digitalt den 25 maj 2020 08 maj, 2020

Enkäten om Corona, resultatet 22 apr, 2020

Tips/checklista för BRFer inför diskussion med hyresgäster 20 apr, 2020

Corona Enkät utskickad 14 apr, 2020

Fem frågor till Jan Martinsson 10 apr, 2020

Två matnyttiga länkar angående årsstämmor 10 apr, 2020

Upprop till Sjöstadens invånare 09 apr, 2020

Vad som görs i Hammarby Sjöstad gällande Corona viruset 07 apr, 2020

Sjöstadsdagen flyttas fram till våren 2021 06 apr, 2020

Medlemsbrev 06 apr, 2020

Medlemsinformation – utskick 23 mar, 2020

Sjöstadsföreningens årsstämma ställs in 18 mar, 2020

Om Coronaviruset Covid-19 16 mar, 2020

Inbjudan till info om Grannsamverkan 31 mars 16 mar, 2020

Årsberättelse 2018 27 feb, 2020

Sjöstadsföreningens årsstämma 25 feb, 2020

Fryshuset låter oss använda sina lokaler utan kostnad 25 feb, 2020

Inbjudan till invigningen av Sjöstadens Hjärta nu på söndag 05 dec, 2019

Sjöstadens inre marknad – vår guldgruva 04 nov, 2019

Sjöstadsdagen 2019 19 jul, 2019

För bättre underhåll av Sjöstadens parker 10 jun, 2019

Överklagande för att minska transporterna genom Hammarby sjöstad 22 maj, 2019

Hur förebygger vi brand- och vattenskador? Välkommen till medlemsmöte 13 maj. 07 maj, 2019

Valborg 2019 18 apr, 2019

Erbjudande att delta i en pilot om framtidens resande 08 feb, 2019

Inbjudan till temakvällar om möjlig framtid med IoT, Hammarby Sjöstad 28 jan, 2019

Överprövning av beslutad transportväg för schaktmassor på Hammarby Fabriksväg 23 jan, 2019

Hur tryggt är det i Sjöstaden? Inbjudan till öppet medborgarmöte 14 nov, 2018

Meddelande från Valberedningen för Sjöstadsföreningen 08 nov, 2018

Nytt ramavtal med Bengt Dahlgren AB 29 okt, 2018

Snyggt och Tryggt – ett framtidsprojekt för bred samverkan. 05 jul, 2018

Dialogmöte 4 juni Snyggt&Tryggt 22 maj, 2018

Valborg i backen, 30 april 17 apr, 2018

Förlängd remisstid för Snyggt & Tryggt till 18 maj 08 apr, 2018

Energimöte med fokus på värmepumpar och upphandling av energiåtgärder , 26/4 03 apr, 2018

Informationsmöte 17/4 – vårens gruppansökningsomgång för att söka pengar hos klimatklivet 03 apr, 2018

Presentation av rapporten Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad – med efterföljande dialog 26 mar, 2018

Årsmöte med Sjöstadsföreningen 8 mars 25 feb, 2018

Snyggt & Tryggt i Hammarby Sjöstad 25 feb, 2018

Nattvandring i Sjöstaden 03 feb, 2018

Sjöstadsföreningen skriver ramavtal med 7 st leverantörer 03 feb, 2018

Valborg vid Hammarbybacken 30 april 03 feb, 2018

Sjöstadsdagen blir den 1 september 2018 03 feb, 2018

Vi tände upp Hammarby Sjöstad 14 dec, 2017

Sjöstadsföreningen lämnar medborgarförslag om sjötrafiken med SL-kort och Reskassa 19 nov, 2017

Medlemsmöte ”Snyggt och tryggt” 03 nov, 2017

Medlemsmöte “Trygghet i vardagen i Hammarby Sjöstad?” 22 sep, 2017

JA till permanent båttrafik till/från Sjöstaden 22 sep, 2017

Sjöstadsborna trivs – och vill åka båt 22 jun, 2017

Frågor om park- och miljö i Sjöstaden – stadsdelsförvaltningen svarar 13 maj, 2017

Ramavtal för miljöinriktade transporter av avfall i Sjöstaden 20 apr, 2017

Valborg i backen 30/4 20 apr, 2017

SL-kort på Emelie fr o m 25/3 25 mar, 2017

Medlemsmöte och information om matavfall 25 mar, 2017

Bostadsrättsföreningar driver på för fler laddstationer 25 mar, 2017

Nya namn i Sjöstadsföreningens styrelse 15 mar, 2017

Årsmöte 9 mars 04 mar, 2017

Första buss ut från Fredriksdal på midsommarafton 22 feb, 2017

Brev till Trafikborgarrådet om bussdepån vid Fredriksdal 14 feb, 2017

SL-kort på båt till Nybroplan 01 feb, 2017

Medlemsbrev november 26 nov, 2016

Medverkande från projektledningen för nya T-banan på medlemsmöte 22 november 12 nov, 2016

Sjöstadsföreningen kräver bättre trafikmiljö i Sjöstaden! 19 okt, 2016

Hammarby Sjöstad laddar för elfordon 02 okt, 2016

Vattenreningen vid Lugnets Terrass rustas upp och förnyas 21 sep, 2016

Trafikmiljön i Hammarby Sjöstaden 09 sep, 2016

Namninsamling för SL båttrafik till Nybroplan fortsätter till 25/9 04 sep, 2016

20/9: “Trygghet och säkerhet i vår hembygd” 31 aug, 2016

Sjöstadsdagen 10 september 16 aug, 2016

Sicklaslussens dag – 20 augusti 2016 11 aug, 2016

KOMPETENSFORUM FÖR BRFSTYRELSER 21 jun, 2016

Stadsdelsnämnden positiv till åtgärder vid Lugnets Terrass 21 jun, 2016

Medborgarmöte med Polisen den 20 september 21 jun, 2016

Trafikmiljön i Hammarby Sjöstads granskas 21 jun, 2016

Oro för höjda tomträttsavgifter i Sjöstaden 21 jun, 2016

Senaste nytt från Sjöstadsföreningen 20 jun, 2016

Spara pengar och miljö genom att samordna hämtningen av avfall 11 maj, 2016

Valborg 2016 10 maj, 2016

Medborgarförslag till stadsdelsnämnden om skötsel och underhåll av anläggningarna vid Lugnets Terass. 27 apr, 2016

Fem Brf-föreningar och Sjöstadsföreningen uppvaktar om buller och partikelutsläpp från Södra Länken. 27 apr, 2016

Två nya i styrelsen för Sjöstadsföreningen 14 mar, 2016

Till företag och föreningar 13 feb, 2016

Utreder möjligheten till bad i Hammarby Sjöstad 01 feb, 2016

Sjöstadsdagen vid Luma 10 september 24 jan, 2016

Enstegstätad fasad vårdslös byggmetod enligt Högsta Domstolen 23 dec, 2015

Medlemsbrev 02 dec, 2015

Träffa polisen i Lugnets Skola 25 nov, 2015

Bokrelease i GlashusEtt 23 nov, 2015

Träffa polisen utanför Coop 23 nov, 2015

Stig-Olof Hjelm i vår styrelse har avlidit 12 nov, 2015

Så byggs T-banan i Hammarby Sjöstad 06 nov, 2015

Extra medlemsmöte kring Tunnelbanan till Nacka 13 okt, 2015

Sjöstadsföreningen utsatt för bedrägeri 09 okt, 2015

Vill du vara med och utveckla Sjöstaden i mobilen? 21 sep, 2015

Tack för i år! 21 sep, 2015

Guidade naturupplevelser 02 sep, 2015

Sjöstadsdagen och Söderandans Dag 12 september!   19 aug, 2015

Sjöstaden tillhör nu Södermalms polisdistrikt 19 aug, 2015

Klotter har ökat på Södermalm och i Sjöstaden 19 aug, 2015

Sjöstadsdagen den 12 september! 23 jun, 2015

Sjöstadsföreningen önskar er en bra midsommar! 19 jun, 2015

Extra gästrum på Motel L till förmånligt pris! 17 jun, 2015

Nu utreds kommunalt övertagande av sopsugen 16 jun, 2015

Sommarjobbare gör det tryggare och snyggare 15 jun, 2015

Risker med enstegstätade fasader i Sjöstaden? 10 jun, 2015

Publikrekord och sponsorrekord på Valborg 10 jun, 2015

Stå på om kommunalisering av sopsug! 10 jun, 2015

Ursäkta röran, vi bygger om! 08 jun, 2015

Sjöstadsföreningen på Facebook 27 apr, 2015

Miljöborgarrådet uppvaktas om utveckling av sopsugarna i Sjöstaden 11 mar, 2015

Sjöstadsföreningens nya styrelse 2015 11 mar, 2015

Word Cup i Hammarbybacken 2016-2019 11 mar, 2015

Sjöstadsdagen 2015 hålls den 12 september. 26 feb, 2015

Kallelse till årsmöte 4 mars 2015. 28 jan, 2015

Krav till Stadshuset om upprustning och nytt huvudmannaskap för sopsugen. 28 jan, 2015

Parkteatern i Luma.-parken 2015? 21 jan, 2015

Mount Everest till Stockholm 19 jan, 2015

Valborg 2015. Hur? 21 nov, 2014

Laddning av elfordon i Brf – tema på medlemsmöte 13/10 08 okt, 2014

Några bilder från Sjöstadsdagen den 6 September 08 sep, 2014

Hallå Stadshuset!
– Vad vill ni göra för Hammarby Sjöstad? 26 aug, 2014

Bussplan Stockholm – för tyst och ren trafik i innerstan 16 jun, 2014

Bästa politiska partier i Stockholms stad! 16 jun, 2014

Toppstuga på Hammarbybacken 09 jun, 2014

Snyggt och tryggt i Sjöstaden 13 mar, 2014

Tre nya namn i styrelsen för Sjöstadsföreningen 12 mar, 2014

Bättre ordning i sopsugsystemet 11 mar, 2014

Fler medlemmar och god ekonomi 10 mar, 2014

Sjöstadsföreningen uppvaktar kommunen om växande problem med det mobila supsugsystemt i Sjöstaden. 03 mar, 2014

Sjöstan ska bli snyggare: Blommor, bänkar, papperskorgar 17 dec, 2013

Tryggare trafikmiljö – krav från Sjöstadsföreningen 09 dec, 2013

”Under 100” – förstudien och rapporten klar. 02 jun, 2013

Tack alla våra sponsorer och alla tusentals besökare 01 maj, 2013

Sjöstadsföreningens styrelse kommentarer till förstudien T-bana till Nacka 29 apr, 2013

Gigantiska förskolan Storseglet en hälsorisk för barnen – och vuxna? 25 feb, 2013

HS2020 som ”medborgardriven innovationsplattform” 10 feb, 2013

HS2020Energi: Bättre inomhusklimat – lägre energikostnader 09 feb, 2013

Nu startar Nya Carnegiebryggeriet i Hammarby Sjöstad! 08 jan, 2013

Gör Hammarbybacken till Stockholms Ski Center året om 13 nov, 2012

Erbjudande om energibesparing till medlemmar 27 sep, 2012

Bli medlem i Sjöstadsföreningen 04 sep, 2012

Remissyttrande över kommunens idrottspolitiska program 27 aug, 2012